Mobiele huisvesting vlees- en legkippen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke zijn de voor- en nadelen, de mogelijkheden, kansen en knelpunten van het alternatief huisvestingssysteem “mobiele stal” voor leghennen en vleeskuikens? Welke factoren zijn bij de kippen bepalend voor hun gebruik van buitenbeloop?  Dit onderzoek wil de empirische kennis uitbreiden aangaande het gedrag en welzijn van kippen, de productiviteit en rentabiliteit, innovatieve landbouwsystemen (buitenbeloop combineren met productie van bv. korte-omloop-hout), landschapswaardering, milieu (puntvervuiling door mest), en voedselveiligheid (zware metalen en dioxines in eieren).

  Onderzoeksaanpak
  Momenteel onderzoeken we welke variabelen het gebruik van de buitenbeloop door vleeskuikens beïnvloeden. Variabelen die in de proefopzet onderzocht worden zijn: weersomstandigheden, beschutting, tijdstip van de dag, leeftijd van de kippen, en leeftijd van de kippen toen ze voor het eerst toegang kregen tot de buitenbeloop. Elk van de 4 buitenbelopen bestaat uit vier gelijke quadranten waarvan steeds de helft voorzien is van beschutting (verplaatsbare houten panelen). Het gebruik van de buitenbeloop wordt op verschillende tijdstippen van de dag en tijdens verschillende seizoenen opgevolgd door kwantificatie van de hoeveelheid mest op verschillende locaties en directe observaties. De klimatologische data verzamelen we met een mobiel weerstation.

  Relevantie/Valorisatie
  De burger hecht steeds meer belang aan dierenwelzijn en een groeiend aantal consumenten is bereid een meerprijs te betalen voor diervriendelijk geproduceerde eieren of vlees. Volgens de perceptie van de burger is buitenbeloop gunstig voor het welzijn van kippen. In de praktijk gebruikt slechts 15% van de kippen effectief de buitenbeloop en dan vaak uitsluitend in de nabijheid van de stal. Een groter en homogener gebruik van de buitenbeloop zou het dierenwelzijn en het milieu ten goede komen. Mobiele stallen zijn niet alleen handig om dit te onderzoeken, maar hebben ook een - in Vlaanderen nog onbenut - commercieel potentieel met name voor kleinschalige en/of biologische productie. Bij mobiele stallen mogen er immers meer kippen op eenzelfde oppervlakte gehouden worden, is het risico op puntvervuiling en op overdracht van ziektes lager, en biedt de combinatie buitenbeloop met plantaardige productie interessante perspectieven.

  Externe partner(s)
  Inagro
  Wageningen UR
  AcroniemKUIKMOB
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.