Modellering van luchtstromingen en het gedrag van ammoniak in en rond natuurlijk geventileerde stalsystemen

 • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
 • De Paepe, Merlijn (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De productieomgeving van een stal heeft nood aan een efficiënt ventilatiesysteem. De keuze voor natuurlijke ventilatie is vanuit energetisch oogpunt het meest interessant. Natuurlijke ventilatie is echter een complex proces en tot op heden blijft de sturing van het ventilatiedebiet een knelpunt dat nog steeds nader onderzoek vereist. Dit doctoraatsonderzoek wil hierin bijdragen, en richt zich in het bijzonder op de studie van de heersende luchtstromingen en de optimale configuratie van de ventilatieopeningen. Een betrouwbare inschatting van het ventilatiedebiet is ook noodzakelijk in relatie tot de milieu-impact van stallen (gas-, stof- en geuremissies).

  Onderzoeksaanpak
  Om een beter inzicht te verkrijgen in de wisselwerking tussen natuurlijk geventileerde landbouwgebouwen en hun omgeving (luchtstromingen, ventilatieprestaties, emissies,…) wordt uitgegaan van drie onderzoeksstrategieën: (1) luchtsnelheidsmetingen in en rond schaalmodellen van rundveestallen in een windtunnel; (2) metingen van ammoniakconcentraties tijdens diverse experimentele condities in het emissielab van ILVO (EMIL); (3) computersimulaties met CFD (Computational Fluid Dynamics) van beide voorgaande. De resultaten van de verschillende methoden worden geïntegreerd, wat moet leiden tot een beter beeld van de problematiek.

  Relevantie/Valorisatie
  Het kennisopbouwend project biedt fundamentele ondersteuning bij de ontwikkeling van een praktijkmeettechniek voor het ventilatiedebiet van natuurlijk geventileerde stallen (NatVent, IWT-LO-090946). Een dergelijke meettechniek moet een betere controle en sturing toelaten van het natuurlijke ventilatieproces, zodat deze techniek (opnieuw) meer ingang kan vinden bij de sector. Daarnaast zullen ook de gerelateerde emissies meer betrouwbaar kunnen gemeten worden, wat een belangrijke valorisatie vormt voor het beleid. Een CFD model van de stalomgeving kan ook worden ingezet bij de ontwikkeling van een beoordelingskader voor beleidsbeslissingen i.v.m. bedrijfsexploitaties (milieuvergunningen). Deze aspecten vormen tevens een onderzoeksprioriteit van het Departement Landbouw & Visserij en het Witboek Landbouwonderzoek.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  UGent - Fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  AcroniemAIRMODEL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.