Moleculaire identificatie van de dominante microbiota en hun bederfpotentieel bij grijze garnaal en rog

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Welke visspecifieke micro-organismen en metabolieten zijn verantwoordelijk voor het bederfproces bij afzonderlijke vissoorten? Hoe kunnen we die micro-organismen identificeren en kwantificeren? De bedoeling is om aan de hand van vissoort specifieke analyses te komen tot een betere voorspelling van de bederfsnelheid. We willen ook preciezere tools creëren om snel visbederf te voorkomen.  Verse en licht geconserveerde vis en visserijproducten/schaaldieren bederven relatief snel met de typische onaangename visgeur tot gevolg. Het bederf komt grotendeels door bacteriële groei en vorming van metabolieten. Veelal wordt de microbiologische kwaliteit van vis en visserijproducten via een totaal kiemgetal bepaald. Dat vertekent de werkelijkheid omdat  niet alle aanwezige micro-organismen bijdragen tot bederf. Verschillende vis en visserijproducten hebben hun eigen specifieke bederforganismen (SBO’s).

  Onderzoeksaanpak
  We optimaliseren verschillende conventionele (totaal kiemgetal bepalingen, biochemische testen) en moleculaire (PCR, sequentie-analyse, DGGE, GC/MS en SIFT/MS) technieken zodat we de microbiota op verschillende vissoorten en schaaldieren kunnen isoleren, identificeren en karakteriseren. Deze technieken wenden we vervolgens aan om de dominante microbiota en SBO's van twee typisch Belgische visserijproducten, grijze garnalen (Crangon crangon) en rog (Raja sp.), te identificeren en karakteriseren.

  Relevantie/Valorisatie
  Het is belangrijk om de (microbiële) oorzaak van het bederf van visserijproducten te achterhalen, met het oog op het verbeteren/verlengen van de houdbaarheid. Eens we de aard van de SBO's voor de verschillende visserijproducten kennen, kunnen we (na bepaling van hun mate van aanwezigheid) de resterende houdbaarheid beter bepalen. Wij verwachten dat we op termijn ook aanbevelingen kunnen doen naar de visserijsector om de insleep en ontwikkeling van SBO's tot een minimum te beperken.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemMICROVIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum16/07/0730/01/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.