Molecular Farming: planten als productie platform for hoogwaardige eiwitten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  ILVO participeert actief in deze COST-actie die tot doel heeft een virtueel coördinatiecentrum op pan-Europees niveau op te richten met betrekking tot Molecular Farming. Het netwerk moet het uitwisselen van technologie en technische know-how mogelijk maken en bevorderen tussen enerzijds wetenschappers met uitgebreide ervaring en onderzoeksgroepen die net starten met programma's in Molecular Farming anderzijds. Bedoeling is dat zij samen de verdere wetenschappelijke ontwikkeling in dit domein ondersteunen en verbreden door middel van coördinatie op vlak van onderzoek en de infrastructuur rond plantaardige biomassa productie, fabricage, downstream processing, zuivering, product validatie en kwaliteitscontrole, klinische studies, IP en regelgeving. Daarnaast is de actie gericht op het betrekken van de belangrijkste instellingen uit de ontwikkelingslanden, in eerste instantie via hun deelname aan de jaarlijkse werkgroepvergaderingen en workshops rond specifieke topics zoals IP, doelmoleculen, plant-gebaseerde platformen.

  Onderzoeksaanpak
  We bouwen internationale netwerken uit via regelmatige werkgroepbijeenkomsten over een breed spectrum van onderwerpen. Molecular Farming gaat niet alleen over de productie van waardevolle moleculen in verschillende plant-gebaseerde systemen, maar omvat ook marketing, commerciële ontwikkeling, klinische studies, wettelijke goedkeuring en acceptatie door het publiek. De interactie gebeurt enerzijds tussen wetenschappers onderling, anderzijds met de boeren, de belangengroepen van patiënten en de bioprocessing industrie. Er zijn drie thematische werkgroepen: WG1 richt zich op de strategische ontwikkeling van Molecular Farming en behandelt de regelgeving, IP, maatschappelijke acceptatie en de interactie met de ontwikkelingslanden. In WG2 & 3 gaat de aandacht respectievelijk naar de verdere ontwikkeling van productieplatforms en doelmoleculen.

  Relevantie/Valorisatie
  COST voorziet geen financiering voor onderzoek. Via de netwerking, werkgroepen, uitwisselingen van onderzoekers verwachten we dat zich een duurzame Europese Molecular Farming gemeenschap vormt die duidelijke kaders voor regelgeving, bioveiligheid en IP vraagstukken nastreeft.
  AcroniemMOLFARM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum27/11/0831/05/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.