Monitoring en evaluatie van de ruimtelijke planning op zee

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Bestaat er een ruimtelijke planning op zee, wat is de kwaliteit van die ruimtelijke planning, in welke mate verschilt de ruimtelijke planning tussen de verschillende Europese landen, en vooral is deze afgestemd tussen de verschillende gebruikers van de zee? Binnen het Europese MESMA project (monitoring and evaluation of spatially managed marine areas. 2009-2013) worden door meerdere Europese partners (waaronder ILVO) de huidige ruimtelijke plannen - als die er al zijn, al dan niet op sectoriële basis – gemonitord en geëvalueerd. Het uiteindelijk doel is om eenvoudige beleidstools aan te bieden om het ruimtelijk beheer van het mariene milieu in Europa op diverse vlakken te stroomlijnen. De integratie van traditioneel verschillende wetenschappelijke disciplines en de evaluatie van diverse case studies op verschillende geografische schalen d.m.v. transparante methodes, moeten de fouten, zwakheden en sterktes van het huidige (nationaal) beheer blootleggen.

  Onderzoeksaanpak
  Er wordt een uitgebreide review opgemaakt over de ruimtelijke planning op zee en de tools die daarbij kunnen worden gebruikt, inclusief een ‘open’ datasysteem met informatie over mariene habitats en soorten, economische waarden en voordelen, menselijke activiteiten en impacts. De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen en uittesten van een geïntegreerde toolbox om de ruimtelijke plannen zowel op ecologisch, economisch als politiek vlak te evalueren. Deze toolbox wordt toegepast op een negental Europese sites om algemene overeenkomsten en verschillen doorheen Europa te achterhalen.

  Relevantie/Valorisatie
  De druk op het mariene ecosysteem neemt toe. Europa stimuleert via haar recente wetgeving (o.a. Mariene Strategie, Gemeenschappelijk Visserijbeleid) een goed ruimtelijk beheer van de zee over de sectoren heen. De ecosysteembenadering voor de visserij, een toenemende vraag naar duurzame energie, kustverdediging, bouwmaterialen en veilige transportroutes en de nood aan beschermde mariene gebieden treden allemaal in competitie voor dezelfde waardevolle ruimte. Tezelfdertijd kan door klimaatsveranderingen de samenstelling en het functioneren van de mariene ecosystemen veranderen. Daarom is er nood aan een robuuste ruimtelijke ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen over de landsgrenzen heen. Dit onderzoeksproject moet op lange termijn bijdragen tot een bloeiende maritieme economie én een goede toestand van het marien milieu.

  Financiering
  European Union - FP7 - Cooperation

  Externe partner(s)
  Consiglio Nazionale Delle Ricerche
  Danmarks tekniske Universiteit
  Fundacion AZTI
  Havforskningsinstituttet
  Hellenic Centre for Marine Research
  Heriot-Watt University
  Imares
  Institute of Oceanology Bulgarian Academy of Sciences
  INSTYTUT OCEANOLOGII - POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Johann Heinrich van Thuenen Institute
  KBIN - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
  Ministry For recources and Rudal Affairs
  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
  Norsk Institutt for Vannforksking
  Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
  Stichting Deltares
  The Secretary of Stae for Environment, Food and Rural Affairs
  UGent
  University College Cork , National Universiti of Ireland, Cork
  University College London
  AcroniemMESMA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/0931/10/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.