Monitoring the reduction of soil carbon and nutrient losses in Croatia: quality assessment/quality control of soil sampling procedures and soil analysis

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek focust op het meten en bijsturen van de kwaliteit van landbouwbodems in Kroatië, een nieuwe EU-lidstaat. ILVO stelt zijn bodemexpertise ter beschikking (analyses en opleiding aan Kroatische collega’s) in een samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Kroatië, zodat de nieuwe lidstaat zich kan inschrijven in de Europese richtlijnen omtrent nitraatuitloging naar oppervlakte- en grondwater. Concreet is het de bedoeling om handleidingen op te stellen voor staalname en analyse van het koolstofgehalte en het nitraatresidu in landbouwbodems in Kroatië, en om deze handleidingen uit te testen in de praktijk. Controleren en het gericht verhogen van het organische koolstofgehalte in de bodem is een belangrijke stap in de richting van het behoud en de verbetering van de bodemvruchtbaarheid bij landbouwbodems.

  Onderzoeksaanpak
  Wij geven op het ILVO een opleiding aan een aantal Kroatische studenten rond staalnames en analyses bij landbouwbodems. De Kroatische partner voert ook case studies in 3 regio’s in Kroatië uit. De verkregen data worden samen met de ILVO-onderzoekers geïnterpreteerd om een beeld te krijgen van organische koolstofgehaltes en de nitraatresidu’s bij landbouwbodems in Kroatië. De wetenschappelijke partners organiseren samen ringtesten en maken een draaiboek op i.v.m. staalname, analyse en kwaliteitscontrole binnen een labo en tussen laboratoria.  Aan de hand van ringtesten beoordelen we de kwaliteit van de uitgevoerde analyses in verschillende labs.

  Relevantie/Valorisatie
  Kroatië dient in het kader van zijn toetreding tot Europa een eigen monitoringsysteem voor bodemvruchtbaarheid op te zetten, te beschrijven en te testen op zijn lokale bruikbaarheid. Via de organisatie van ringtesten voor laboratoria kan de kwaliteit van chemische analyses op landbouwbodems bepaald en eventueel bijgestuurd worden. Dit project zal het land helpen om de bestaande Europese richtlijnen inzake bodemkwaliteit van landbouwbodems  in de Kroatische wetgeving in te passen.  
  AcroniemCROCAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1031/03/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.