Monitoring van niet-geautoriseerde GGO's in de voedsel/voederketen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Genetisch gewijzigde organismen (GGO's) die geen goedkeuring hebben voor teelt of gebruik in voeding/voeder binnen de EU, kunnen accidenteel in de voedsel- of voederketen terechtkomen. Daarom is het van urgent belang om technieken voorhanden te hebben die dergelijke UGM's kunnen opsporen. Het project heeft als doel (1) de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor UGM detectie in voeding en veevoeder en (2) op punt zetten van een databank met uitgebreide informatie die bruikbaar is voor de  risico evaluatie van een gedetecteerde UGM. Dit onderzoek kadert binnen de opdracht van het Nationaal Referentie Laboratorium voor GGO’s (waarvan ILVO deel uitmaakt) om de EU regelgeving te implementeren.


   

  Onderzoeksaanpak
  Het project bestaat uit 3 werkpakketten. Het eerste werkpakket beoogt (1) op documentair vlak, een inventaris te maken van alle UGM gewassen en (2) het verzamelen van moleculaire informatie karakteristiek voor elk van deze UGM’s. Vervolgens worden binnen werkpakket 2 snelle en accurate technieken ontwikkeld voor detectie van deze UGM's. Deze technieken zijn in de eerste plaats gebaseerd op DNA walking en op de screening benadering. Werkpakket 3 beoogt het uitvoerig testen en valideren van de nieuw ontwikkelde methoden, teneinde deze te kunnen gebruiken op routinematige basis. Hierbij gaat aandacht naar de gevoeligheid, specificiteit, en toepasbaarheid in (sterk) be- en verwerkte producten van plantaardige oorsprong.


   

  Relevantie/Valorisatie
  De database die door de onderzoekers binnen dit project wordt opgezet is niet enkel direct bruikbaar binnen de verschillende werkpakketten van het project zelf, maar tevens voor de risico-evaluatie op vlak van bioveiligheid van UGM's. Wetenschappelijke output zal geleverd worden in de vorm van peer-review A1 papers, vulgariserende teksten en papers, mondelinge en poster presentaties en tenminste één PhD thesis.


   
  AcroniemUGMMONITOR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1230/04/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.