Morfologische en genetische variatie van plantarchitectuur in Trifolium pratense (rode klaver)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  De doelstelling van dit project is inzicht verwerven in de genetische regulatie van de architectuur en meer bepaald van vertakking in rode klaver. Gebruikmakende van een aantal qua vertakking uiteenlopende genotypen wordt een  grondige analyse uitgevoerd van de diversiteit van vertakkingsfenotypen en van de onderliggende moleculaire processen. Plantarchitectuur wordt gecorreleerd met de belangrijke agronomische kenmerken opbrengst en persistentie en dit zowel in gecontroleerde als in praktijkomstandigheden.

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste fase wordt de vertakking van zes rode klaver genotypen met bepaalde vertakkingspatronen grondig gekarakteriseerd om inzicht te krijgen in de aard van de signalen betrokken bij de knopinitiatie en -uitgroei. De invloed van omgevingsfactoren zoals hergroei na maaien wordt ook onderzocht. Daarnaast wordt ook de rol van plantenhormonen zoals strigolactonen en auxine in vertakking onderzocht. In een tweede stap wordt de moleculaire regulatie van vertakking bestudeerd. Hierbij laten expressieanalyses ons toe om de rol van de uit modelplanten gekende pathways in vertakking in beeld te brengen in rode klaver.

  Relevantie/Valorisatie
  Rode klaver wordt gebruikt in Vlaanderen omwille van zijn goede opkomst, relatief snelle groei, vermogen tot stikstoffixatie en hoge voedingswaarde. Een probleem bij de huidige rode klavercultivars is hun lage persistentie. Een grondige morfologische analyse en een analyse van de fysiologische en moleculaire processen die de architectuur van rode klaver bepalen, zal ons toelaten om gerichte veredelingstools te genereren voor de selectie van hoogkwalitatieve rassen. Dit zal ons o.a. toelaten ideotypen voor verschillende toepassingen in de landbouw voorop te stellen, namelijk een verbeterd, eerder erect maaitype en een eerder kruipend weidetype dat beperkte begrazing zou tolereren.
  AcroniemARCHIKLAVER
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1030/06/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.