Multifunctionaliteit in de landbouw: de impact van houtkanten, grasstroken en extensief graslandbeheer op gewassen, regulerende ecosysteemdiensten en biodiversiteit

  • Reubens, Bert (Projectverantwoordelijke)
  • Van Vooren, Laura (Voormalig doctoraatsstudent)

    Zoekresultaten