MUMFUSE - Protoplast fusion in chrysanthemum: a platform technology for innovative breeding

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In dit project willen we een technologieplatform ontwikkelen voor symmetrische en asymmetrische protoplastfusie, specifiek bij chrysant. Aan de basis van deze ambitie liggen de knelpunten in het veredelingswerk van chrysant. Er zijn de fertiliteitsproblemen bij elite cultivars en de beperkte genetische genenpool. Die belemmeren momenteel de veredeling bij chrysant door klassieke kruising en/of mutatie.  Protoplastfusie is net een asexuele methode die toelaat om (1) problemen met steriliteit in elite cultivars te omzeilen, (2) beperkte hoeveelheden DNA of specifieke kenmerken in elite planten te introduceren en (3) de genetische beperkte genenpool te verbreden.

Onderzoeksaanpak
We ontwikkelen de basisprotocollen voor protoplastfusie bij chrysant. Meteen tonen we in enkele praktische pilootcases aan dat de technologie werkt. Via fenotypering en  genotypering van de bekomen regeneranten verwerven we kennis en skills omtrent de introductie van specifieke kenmerken als kleur en bloemvorm via protoplastfusie in elite materiaal. We gaan ten slotte na of introgressie van specifieke kenmerken uit bekomen en geselecteerd pre-breeding materiaal in een ruimere genetische achtergrond mogelijk is.

Relevantie/Valorisatie
Het uiteindelijk streefdoel is om nieuwe cultivars van chrysant te creëren die via klassieke kruisingsveredeling niet realiseerbaar zijn. Wij zijn er quasi zeker van dat de ontwikkelde technologie een bijkomende methode wordt binnen de veredelingsbedrijven van chrysant, zodra die voldoende op punt staat.  
AcroniemEUROSTARS MUMFUSE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1729/02/20