MUMFUSE - Protoplast fusion in chrysanthemum: a platform technology for innovative breeding

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het project EUROSTARS MUMFUSE gaat over chrysant en hoe we voor dit sierteeltproduct de veredelingsknelpunten kunnen verhelpen. We ontwikkelen met name een technologieplatform voor symmetrische en asymmetrische protoplastfusie. Bij chrysant doen zich fertiliteitsproblemen bij elite cultivars voor, en er is sprake van een beperkte genetische genenpool. Deze knelpunten belemmeren momenteel de veredeling bij chrysant door klassieke kruising en/of mutatie.  Protoplastfusie is net een asexuele methode die toelaat om (1) problemen met steriliteit in elite cultivars te omzeilen, (2) beperkte hoeveelheden DNA of specifieke kenmerken in elite planten te introduceren en (3) de genetische beperkte genenpool te verbreden.

Onderzoeksaanpak
We ontwikkelen de basisprotocollen voor protoplastfusie bij chrysant. Daarbij tonen we in enkele praktische pilootcases aan dat de technologie werkt. Via fenotypering en  genotypering van de bekomen regeneranten verwerven we kennis en skills omtrent de introductie van specifieke kenmerken als kleur en bloemvorm via protoplastfusie in elite materiaal. We gaan ten slotte na of introgressie van specifieke kenmerken uit bekomen en geselecteerd pre-breeding materiaal in een ruimere genetische achtergrond mogelijk is.

Relevantie/Valorisatie
Het uiteindelijk streefdoel is om nieuwe cultivars van chrysant te creëren die via klassieke kruisingsveredeling niet realiseerbaar zijn. Wij zijn er quasi zeker van dat de ontwikkelde technologie een bijkomende methode wordt binnen de veredelingsbedrijven van chrysant, zodra die voldoende op punt staat.  
AcroniemEUROSTARS MUMFUSE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1729/02/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.