Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Is het mogelijk om in Vlaanderen op een rendabele en duurzame manier soja te telen? Vlaanderen is voor de eiwitvoorziening in diervoeding sterk afhankelijk van de import van soja uit Zuid-Amerika. Deze invoer roept maatschappelijke en ecologische vragen op, en door de vaak hoge volatiele marktprijs voor soja zijn de economische gevolgen voor Vlaamse landbouwers groot. Tijdens een voorgaande LA-traject is duidelijk naar voor gekomen dat opbrengsten van lokale soja moeten toenemen alvorens soja in België kan uitgroeien tot een rendabele teelt. Bovendien moet ook het eiwitgehalte van de sojabonen voldoende hoog zijn, zeker wanneer de landbouwer zijn sojabonen wil verkopen voor humane voeding waarvoor een hogere prijs per ton wordt verkregen. Een hogere prijs zou ook kunnen gerealiseerd worden door meerwaarde te creëren voor Vlaamse soja binnen de diervoedingssector.


Onderzoeksaanpak

De primaire schakel in de keten, de Vlaamse landbouwer die soja teelt, kan extra ondersteuning goed

gebruiken om deze nieuwe teelt succesvol in te passen in de teeltrotatie. Het verhogen van de opbrengst aan sojabonen per hectare en bijgevolg het verhogen van de rendabiliteit van de sojateelt in Vlaanderen vormt de uitdaging van dit projectvoorstel. Een tweede piste om de rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen te verhogen bestaat erin om voor de landbouwer verschillende afzetmarkten te creëren. Tijdens dit projectvoorstel zal de ontwikkeling van een waardeketen voor Vlaamse soja in dierlijke voeding gestimuleerd worden.


Relevantie/Valorisatie

De economische impact voor de landbouwers die soja telen kan hoog zijn. Een nieuwe rendabele

vlinderbloemige teelt opnemen in de rotatie biedt veel perspectieven. Ook voor de toeleverings- en

verwerkingsbedrijven ontstaat er met de komst van Vlaamse soja een nieuwe, duurzaam geproduceerde grondstof.


Financiering
Agrifirm
Alpro
Anné Mechnaisatie
AVEVE
BFA
Boerenbond
Borlix
CNH Industrial Belgium
Colruyt
Jorion-Philip Seeds
LIDL
Man@Machine
Maschio
Rikolto
Steeno NV
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
KULeuven
AcroniemSOY2GROW
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23