Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project Leglanger heeft verdergebouwd op het eerdere ‘Leglang’. Het doel van beide projecten: kennis ontwikkelen om te bereiken dat leghennen op een verantwoorde manier en zonder rui naar een legcyclus van 100 weken kunnen gaan, terwijl die nu stopt op 75 à 80 weken. Het genetisch potentieel van de legkippen is aanwezig, dat is bekend uit eerder onderzoek. De verlenging in de praktijk zou resulteren in een verbetering van de duurzaamheid zowel als de rendabiliteit van de sector. In de eerste plaats is eischaalkwaliteit een grote limiterende factor, maar de onderzoekers hebben met dit project in kaart gebracht in welke mate ook gezondheid (FLHS, osteoporose), welzijn (vederpikken), management en nutritionele factoren (Ca- metabolisme) kunnen bijdragen tot het doel.


Onderzoeksaanpak

Alle risicofactoren die bijdragen tot het vroegtijdig beëindigen van een legronde zijn in beeld gebracht. Vervolgens zijn er experimenteel hulpmiddelen en richtlijnen voor verbetering getest. In een tweede fase is het nutriëntenmetabolisme en de nutriëntenbehoeften bij oudere leghennen onderzocht. Die kennis bestond nauwelijks of niet, terwijl het voor het Leglanger-doel cruciaal is om de leghennen optimaal vanaf dag nul te ondersteunen in hun verlengde legcyclus. Er is een rekentool gemaakt die de optimale productieve leeftijd van leghennen op een bedrijf kan bepalen. Alle verworven kennis is via verschillende media (studiedagen, webinars, vulgariserende artikels) aan alle betrokkenen in de sector aangeboden. 


Relevantie/Valorisatie

Het bepalen van de nutriëntbehoeften van oudere leghennen resulteert in een lagere milieu-impact: je bekomt een efficiëntere benutting van voeder en water, een reductie van afvalmateriaal, een lagere stikstof-emissie en finaal een hogere duurzaamheid en hogere rendabiliteit van Vlaamse leghenbedrijven. Met de online rekentool kunnen de veehouders voortaan de optimale productieve leeftijd van leghennen op hun bedrijf zelf bepalen. Naast de veehouders werden ook aan veevoederfirma’s en fokkerij organisaties handvaten aangereikt voor de verlenging van de legcyclus. Via het individueel begeleiden van leghennenhouders en het aanbieden van een online-platform kunnen pluimveehouders nu ook deze innovaties op hun bedrijf implementeren.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Pehestad
Proefbedrijf Pluimveehouderij
AcroniemLEGLANGER
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1830/11/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Welzijn van landbouwdieren
  • Voeding voor landbouwdieren
  • Productie van landbouwdieren niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.