NATUURLIJKE INGREDIËNTEN TER VOORKOMING VAN CHEMISCH EN MICROBIEEL BEDERF IN BAKKERIJ- EN VLEESPRODUCTEN

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het onderzoeksproject EXTENDLIFE mikt op de ontwikkeling van natuurlijke ingrediënten voor de voedingsindustrie, die – na wetenschappelijke proeven en bewijzen - als natuurlijk CONSERVEERmiddel kunnen worden ingezet, in de plaats van de huidige (meestal) synthetische bewaarmiddelen. Conserveermiddelen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen voedselverspilling en vroegtijdig bederf. Zij inhiberen de microbiële groei en voorkomen of vertragen aanzienlijk het bederf. Ze beperken ook de oxidatie van de voeding, dus het verlies aan productkwaliteit. De huidige (vaak) synthetische middelen zijn goedkoop en werkzaam, maar ze lijden onder een negatieve perceptie bij sommige consumenten, die ‘synthetisch’ associëren met ‘minder gezond’. De voedingsproducenten beschikken vooralsnog niet over effectieve natuurlijke alternatieven.

Onderzoeksaanpak
We selecteren een aantal te bestuderen natuurlijke ingrediënten, uitgaande van literatuur, patenten en marktstudies over reeds bestaande producten,…. We bepalen de geurdrempel voor de verschillende ingrediënten zodat de Minimale Organoleptisch aanvaardbare Concentratie (MOC) van elke individueel product bekend is. Vervolgens bepalen we de antimicrobiële (AM), antifungale (AF) en antioxidatieve (AO) functionaliteit bij de MOC. We mengen de meest functionele natuurlijke ingrediënten aan MOC-concentraties onderling met elkaar in verschillende combinaties. Het doel is te komen tot een mengsel van ingrediënten met AO, AM en/of AF functionaliteit.  We testen de mengsels met de sterkste activiteit uit in voedingsmodelsystemen voor de bakkerij- en vleessector. Tenslotte gebeurt de opvolging van het onderzoek en wordt ervoor gezorgd dat de opgedane kennis goed overgedragen wordt naar de bedrijven uit de doelgroep.

Relevantie/Valorisatie
Aan het einde van dit project is er een overzichtsdocument gepland met de wetenschappelijke en technische stand van zaken betreffende natuurlijke AO/AM/AF ingrediënten en hun toepassing in de vlees- en bakkerijsector. De Maximum Organoleptisch waarneembare Concentratie (MOCs) van de verschillende AM/AO/AF ingrediënten zijn in kaart gebracht en de effectiviteit bij deze dosissen is bepaald. Praktische kennis is opgebouwd rond de mengsels van de natuurlijke ingrediënten, die organoleptisch aanvaardbaar zijn en die AO + AF of AO + AM werkzaamheid vertonen. De werkzaamheid is uitgetest en gevalideerd in modelproducten (vlees en cake). De onderzoekers kunnen met deze onderzoeksresultaten deskundig bedrijven begeleiden bij de interpretatie en bij toepassingen. Verwacht wordt dat de kennis en toepassingen die voortvloeien uit EXTENDLIFE de competitiviteit van de bedrijven versterkt, wat kan resulteren in groei.
AcroniemEXTENDLIFE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.