Nematoden voor de beheersing van insectenschade

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Vanuit de expertise rond aaltjes willen de ILVO-nematologen in dit project een bijdrage leveren om voor de landbouw schadelijke insectenplagen succesvol te bestrijden. Doel is om insecten-etende aaltjes in te zetten als  als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen (insecticiden). Met name richten de onderzoekers op entomopathogene nematoden, kortweg EPN, behorende tot de genera Steinernema en Heterorhabditis. De hamvraag is: hoe kan deze groep van nematoden als natuurlijke vijand efficiënt worden ingezet tegen belangrijke onder- en bovengrondse insectenplagen in binnen- en buitenland?

  Onderzoeksaanpak
  Via samenwerkingsprojecten sporen we overal ter wereld naar nieuwe EPN. We identificeren ze. We onderzoeken hun bestrijdingscapaciteiten voor relevante plaagorganismen. Hierbij is het belangrijk te bepalen bij welke omgevingsomstandigheden en formulering het gebruik optimaal is. Op permanente basis onderhouden we culturen van meerdere EPN soorten om ten allen tijde experimenteel onderzoek te kunnen uitvoeren naar de bestrijding van nieuwe plagen. Eén voorbeeld is de ILVO zoektocht naar geschikte EPN tegen de wollige bloedluis in appelboomgaarden.

   

  Relevantie/Valorisatie
  Mondiaal neemt het wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van EPN toe en breidt het areaal in te zetten EPN soorten steeds uit. Daardoor wordt deze groep van natuurlijke vijanden ook steeds frequenter gehanteerd als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen tegen insectenplagen, in het kader van IPM (integrated pest management). In de biologische bestrijding zijn EPN de meest succesvolle groep van natuurlijke vijanden bij inzet tegen ondergrondse pestorganismen. De internationale samenwerking garandeert dat de kennisverspreiding en toepassing niet enkel in ons land of Europa, maar vooral ook in ontwikkelingslanden plaatsvindt, waar deze organismen een belangrijke rol kunnen spelen bij het beheersen van plagen in allerlei gewassen.

   
  AcroniemWEB_ENTONEMA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.