Netwerken en innovatie

 • Crivits, Maarten (Doctoraatsstudent)
 • De Cock, Lieve (Onderzoeker)
 • De Krom, Michaël (Voormalig Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Taragola, Nicole (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit onderzoeksproject willen we vragen beantwoorden rond de participatie van landbouwers in verschillende soorten netwerken zoals o.a.  sectorfederaties, voorlichting, vakgroepen, proefcentra en beleidsnetwerken. Hoe wordt  binnen deze verschillende netwerkvormen tegemoetgekomen aan de veranderende noden van de landbouwer? Hoe kijken landbouwers aan tegen deze verschillende netwerken en welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd? Hoe komen landbouwers en andere netwerkstakeholders samen en hoe ontstaan er sterke partnerschappen gericht op het versterken van een basis waaruit innovaties kunnen ontstaan? Het finale doel is om land – en tuinbouwers te ondersteunen in hun innovatieproces en de rol van netwerken hierin te verduidelijken.

  Onderzoeksaanpak
  We combineren verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodologieën. Uniek is dat we niet vertrekken van een algemene aanpak waarbij innovatie wordt losgekoppeld van de specifieke kenmerken van elke sector, maar van een case-per-case analyse waarbij we de verschillende takken in de land- en tuinbouw apart bekijken. We belichten zes sectoren. We beginnen met de biosector en de varkenshouderij. Telkens worden case-specifieke dynamieken meegenomen. We gaan telkens op zoek naar wat de verschillende leden van een netwerk van elkaar leren. Tenslotte worden ook innovatieve voorbeelden uit het buitenland bekeken waaraan Vlaamse activiteiten zich kunnen spiegelen.

  Relevantie/Valorisatie
  Land- en tuinbouwbedrijven worden geconfronteerd met de innovatie-uitdaging om hun concurrentiekracht te versterken en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. In hun zoektocht naar de juiste innovaties worden landbouwers vaak aangesproken op hun individuele ondernemerskwaliteiten. Daarnaast  zijn ook externe factoren zoals marktprijzen, technologie en wetgeving essentieel in de keuzes en evolutie van innovaties. Onderbelicht in zowel onderzoek als praktijk is echter de functie die netwerken hebben in het aansturen, verbreden en versterken van de innovatiecapaciteit. Netwerken kunnen kennisdoorstroming faciliteren en beslissingskaders mee helpen construeren en zijn daarom centraal in het beïnvloeden van zowel individuele innovatiekansen als externe sociaaleconomische voorwaarden.


   
  AcroniemNETIN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1030/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.