Netwerken tussen Europese actoren in de pluimveesector om het naleven van bioveiligheidsmaatregelen te verbeteren voor een duurzamere productie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De pluimveesector moet een antwoord bieden op de dreiging van ziekten of antibioticaresistentie, die een gevaar vormen voor zowel de dier- als de volksgezondheid. Om naleving van de bioveiligheidsnormen te verbeteren, moeten alle dimensies van de productieketen betrokken zijn (openbare veiligheid, economie, milieu), en op meerdere schalen (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal). Een holistische en multi-actor benadering van de Europese pluimveeproductieketen is nodig. Bovendien brengt het toenemende belang van duurzame ontwikkeling nieuwe waardesystemen en besluitvormingspatronen met zich mee, waardoor de landbouwers op zoek gaan naar nieuwe manieren om te produceren.


Onderzoeksaanpak

Het NETPOULSAFE-project zal zorgen voor het opbouwen van een gemeenschappelijk netwerk om een nieuwe gemeenschappelijke visie op bioveiligheid, en de naleving daarvan, te delen, waarmee de twee doelstellingen van duurzame ontwikkeling en bescherming van de gezondheid van mens en dier worden bereikt. Het NETPOULSAFE-project zal de beschikbare informatie verzamelen, synthetiseren en verspreiden (bottom-up kennisoverdracht) en verslag uitbrengen over de positieve feedback van de ondersteunende maatregelen die door pluimvee-stakeholder worden geïmplementeerd om de naleving van bioveiligheid te ondersteunen (top-down en peer-to-peer kennisoverdracht).


Relevantie/Valorisatie

Impact 1: De activiteiten moeten bijdragen tot het verzamelen en verspreiden van gemakkelijk toegankelijke praktijkgerichte kennis over het gekozen thematische gebied, met inbegrip van het leveren van zoveel mogelijk "praktijksamenvattingen" in het gemeenschappelijke EIP-AGRI-formaat en zoveel mogelijk audiovisueel materiaal.


Impact 2: De praktische kennis zal voor de lange termijn - na de projectperiode - bewaard worden, met name door gebruik te maken van de belangrijkste betrouwbare verspreidingskanalen die de landbouwers/bosbouwers het vaakst worden geraadpleegd, en die ook onderwijs- en opleidingsdoeleinden dienen.


Impact 3: De stroom van praktische informatie tussen landbouwers/bosbouwers in Europa wordt op een geografisch evenwichtige manier vergroot, waarbij spill-overs worden gecreëerd en rekening wordt gehouden met de verschillen tussen gebieden


Impact 4: Er wordt een grotere acceptatie bereikt van de verzamelde kennis en innovaties door de stakeholders en er is een intensievere verspreiding van de bestaande kennis. 

AcroniemNETPOULSAFE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Veterinaire epidemiologie