Netwerken tussen Europese actoren in de pluimveesector om het naleven van bioveiligheidsmaatregelen te verbeteren voor een duurzamere productie

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het ontstaan van antibioticaresistentie in de pluimveesector kan een gevaar vormen voor zowel de dier- als de volksgezondheid. Dit project wil de naleving van de bioveiligheidsnormen verbeteren door een holistische en multi-actor benadering van de Europese pluimveeproductieketen, waarbij we rekening houden met alle dimensies van de productieketen (openbare veiligheid, economie, milieu), op meerdere schalen (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal).  Door het toenemende belang van nieuwe duurzame waardesystemen gaan landbouwers op zoek naar nieuwe manieren om te produceren.


Onderzoeksaanpak

Het NETPOULSAFE-project creëert een gemeenschappelijk netwerk rond een nieuwe gemeenschappelijke visie op bioveiligheid en de naleving daarvan. We verzamelen, synthetiseren en verspreiden (bottom-up kennisoverdracht) nuttige informatie en geven verspreiding aan de (positieve) feedback van de ondersteunende maatregelen die door pluimvee-stakeholders worden geïmplementeerd om de naleving van bioveiligheid te ondersteunen (top-down en peer-to-peer kennisoverdracht).


Relevantie/Valorisatie

Met NETPOULSAFE verwachten we meer toegankelijke praktijkgerichte kennis over het gekozen thematische gebied, met inbegrip van  zoveel mogelijk "praktijksamenvattingen" in het gemeenschappelijke EIP-AGRI-formaat en ook audiovisueel materiaal. De praktische kennis wordt voor de lange termijn - na de projectperiode - bewaard. De infostroom tussen veehouders in Europa vergroot, op een geografisch evenwichtige manier. Spill-overs worden gecreëerd en we houden rekening met de verschillen tussen de regio's. We verwachten een grotere acceptatie van de verzamelde kennis en innovaties door de stakeholders.

AcroniemNETPOULSAFE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/2031/03/24

Vlaamse Disciplinelijst

  • Veterinaire epidemiologie

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.