Netwerken van adviseurs voor het versterken van interactieve innovatie in land- en bosbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Europees onderzoeksproject i2connect gaat na hoe professionele adviseurs in de land- en bosbouw interactieve innovatieprocessen kunnen ondersteunen. We bekijken hoe deze adviseurs hun expertise kunnen versterken om uiteindelijk met meer slagkracht de verschillende uitdagingen in de Europese land- en bosbouw aan te pakken. Het centraal kenmerk van een zogenaamd 'interactief innovatieproces' is dat er actoren met complementaire kennis (praktisch, ondernemend, wetenschappelijk, enz.) samen en op gelijke voet werken aan de beste oplossingen voor specifieke uitdagingen. Het zijn die oplossingen die dan vertaald worden naar de praktijk, en verspreid worden onder een breder publiek. 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers van i2connect gaan op zoek naar goede interactieve innovatie praktijken. Er zijn minstens 40 trainingen, en bijkomende leer- en netwerkmomenten, gepland. Zo moet een netwerk voor de adviseurs ontstaan dat interactieve innovatieprocessen faciliteert. Het project bestudeert ook hoe men een ondersteunende omgeving binnen adviesdiensten kan bevorderen, door het beter verbinden en verankeren van adviesdiensten en door een passend overheidsbeleid.


Relevantie/Valorisatie

i2connect zorgt voor de opbouw van een evenwichtig en uitgebreid Europees adviesnetwerk, met als doel een grotere rol voor en impact van adviseurs tijdens het proces van kennisuitwisseling tussen wetenschappelijk onderzoek en de sector, wat op zijn beurt moet leiden tot productievere en duurzamere landbouwpraktijken en plattelandsontwikkeling. Het project draagt bij aan het behouden van deze kennis op lange termijn, door het uitbouwen van opleidingsmogelijkheden en -materiaal voor adviseurs.

AcroniemI2CONNECT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.