Netwerken van adviseurs voor het versterken van interactieve innovatie in land- en bosbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Europees onderzoeksproject i2connect gaat specifiek over landbouw- en bosbouwadviseurs die interactieve innovatieprocessen ondersteunen. Hoe kunnen hun competenties versterkt worden om uiteindelijk met meer slagkracht de verschillende uitdagingen in de Europese land- en bosbouw de baas te kunnen? Het centraal kenmerk van een zogenaamd 'interactief innovatieproces' is dat er actoren met complementaire kennis (praktisch, ondernemend, wetenschappelijk, enz.) samen en op gelijke voet werken aan de beste oplossingen voor specifieke uitdagingen. Het zijn die oplossingen die dan vertaald worden naar de praktijk, en verspreid worden onder een breder publiek. 


Onderzoeksaanpak

i2connect gaat eerst op zoek naar een aantal goede praktijken qua interactief innoveren. Er zijn minstens 40 trainingen gepland, en bijkomende leer- en netwerkmomenten tussen adviseurs onderling (peer-to-peer), om zo een sociaal ondersteunend netwerk uit te bouwen voor de adviseurs die interactieve innovatieprocessen faciliteren. Het project bestudeert ook op welke wijze men een ondersteunende omgeving binnen adviesdiensten kan bevorderen, door het beter verbinden en verankeren van adviesdiensten en door een passend overheidsbeleid.


Relevantie/Valorisatie

Wij verwachten dat i2connect helpt in de opbouw van een evenwichtig en uitgebreid Europees adviesnetwerk, dat de impact van adviseurs vergroot tijdens de kennisuitwisseling tussen wetenschappelijk onderzoek en de sector, en dat er uiteindelijk ook effecten zijn ten gunste van productievere en duurzamere landbouwpraktijken en plattelandsontwikkeling. Het project verbetert de opleidingsmogelijkheden omdat er materiaal en specifieke opleidingssystemen voor adviseurs is gepland, om de praktische kennis op lange termijn te helpen behouden.

AcroniemI2CONNECT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/24