Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond

 • Wauters, Erwin (Projectbegeleider)
 • Rojo Gimeno, Cristina (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In welke mate kunnen het dierenwelzijn en de beheersing van dierziekten vooruitgang boeken in Europa via een economische benadering? Hoe kan het gebruik van economische analyses en principes in de genoemde domeinen gestimuleerd worden zowel bij de beleidsmensen, de onderzoeksgroepen als in de onderwijsmiddens? ILVO participeert voor deze algemene projectdoelstellingen in het Europese netwerk NEAT. Dit project beoogt overleg en coördinatie ter zake op Europees niveau.

  Onderzoeksaanpak
  De NEAT-netwerkpartners brengen in kaart welke de vigerende praktijken in de lidstaten zijn betreffende het gebruik van economische analyse in het onderwijs, het onderzoek en bij beleid, als het gaat over dierziekten en dierenwelzijn. In een tweede fase identificeren we hiaten en noden. Er wordt een routeplan uitgestippeld om de economische benadering van beide thema’s meer ingang te laten vinden. Er wordt een strategie ontworpen om disseminatie van economische analysetechnieken, interessante cases en economische benaderingen te initiëren.

  Relevantie/Valorisatie
  In vele landen blijkt er een groot hiaat te bestaan tussen diergeneeskundig onderwijs en onderwijs (en onderzoek) over de economische aspecten van ziektebeheersing. De geïdentificeerde noden zijn in kaart  gebracht en vergeleken. Dit project heeft op basis van de startanalyse een set van onderwijsmodules ontwikkeld. Docenten kunnen die vrij raadplegen en gebruiken. Daarnaast is op het einde van het project de verdere opvolging en instandhouding van het NEAT netwerk op verschillende manieren verzekerd. Er wordt een vervolgproject ingediend en er wordt een internationale vereniging opgericht om de integratie van de discipline economie met de disciplines diergeneeskunde en epidemiologie te blijven bevorderen. Uiteindelijk beoogt men het verbeteren van het beheer van diergezondheid. De vereniging legt een sterkere focus op beleid en onderzoek dan op onderwijs.
  AcroniemNEAT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.