Networkingvorming van Europese landbouwbedrijven voor het verbeteren van kruisbestuiving en introductie van innovaties via demontraties

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

NEFERTITI heeft als doel om 10 interactieve thematische netwerken van demonstratie landbouwers op te zetten in 17 landen. Elk netwerk omvat 5 tot 6 regionale clusters (hubs) die de demonstratie landbouwers samenbrengen met betrokken actoren (bv. adviseurs, NGO's, industrie, educatie, onderzoek en beleidsmakers). NEFERTITI focust op meerwaardecreatie door de uitwisseling van kennis, actoren, landbouwers en technische kennis over de netwerken heen, om peer-to-peer leren en netwerkverbondenheid tussen landbouwactoren in Europa te verbeteren. 


Onderzoeksaanpak

De NEFERTITI netwerken richten zich op 10 thema's die gekozen zijn op basis van belangrijke aandachtspunten van de landbouwgemeenschappen in de regional hubs van het project. Ze beslaan de sectoren van de dierlijke productie, akkerbouw en tuinbouw. De NEFERTITI netwerken verbinden reeds bestaande netwerken met elkaar en betrekken andere belangrijke actoren. Een monitoring- en leerprogramma registreert en ondersteunt systematisch in welke mate er sprake is van het opsteken en het delen van kennis (geleerde lessen).  


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat NEFERTITI een sleutelrol krijgt als accelerator en versterker van de verspreiding en opname van praktijkgeoriënteerde kennis via demonstratie bedrijven. Kennis kan geleverd worden door alle EIP-gerelateerde projecten, ook de thema's zijn sterk gerelateerd aan de H2020 Thematische Netwerken. De verbinding met andere organisaties op grass roots niveau (bv. EIP Operationele groupen en studie clubs) is beloftevol. Er komt een webgebaseerd platform dat ervaringen, actoren, demo-details en gerelateerde content ontsluit in de talen van alle projectpartners. Daarnaast levert de geplande dialoog met het beleid wellicht een meerwaarde om de belangen van landbouwers en beleid aangaande netwerkduurzaamheid te verzoenen. 


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemNEFERTITI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1830/09/22