Networkingvorming van Europese landbouwbedrijven voor het verbeteren van kruisbestuiving en introductie van innovaties via demontraties

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

NEFERTITI richtte 10 interactieve thematische netwerken van demonstratie landbouwers op in 17 landen. Elk netwerk omvatte 5 tot 6 regionale clusters (hubs) die de demonstratie landbouwers samenbrengen met betrokken actoren (bv. adviseurs, NGO's, industrie, educatie, onderzoek en beleidsmakers). NEFERTITI creërde meerwaarde via de uitwisseling van zowel technische als kennis over het organiseren van effectieve landbouwdemonstraties tussen de hubs en over de netwerken heen. Op die manier verbeterde NEFERTITI het peer-to-peer leren en de netwerkverbondenheid tussen landbouwactoren in Europa.


Onderzoeksaanpak

De NEFERTITI netwerken richtten zich op 10 belangrijke landbouwthema's voor Europa in zowel de dierlijke productie, akkerbouw en tuinbouw en het aantrekken van toekomstige landbouwers. De NEFERTITI netwerken verbonden reeds bestaande netwerken met elkaar door de organisatie van landbouwdemonstraties op regionaal niveau en de deelname aan zogenaamde cross-visits op EU niveau, waarbij landbouwers en adviseurs op bezoek gaan in een andere regio. Een cyclische aanpak van voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren gedurende 3 jaarlijkse demonstratiecampagnes, zorgden voor een continue verbetering van de peer-to-peer uitwisselingen en de effectiviteit van de landbouwdemonstaties. 


Relevantie/Valorisatie

De NEFERTITI – netwerken hebben een grote rol gespeeld in de verspreiding en opname van praktijkgeoriënteerde kennis en kennis over de organisatie van effectieve landbouwdemonstraties. De technische praktijkgeoriënteerde kennis is relevant voor landbouwers en adviseurs en is terug te vinden op het FarmDemo YouTube kanaal. De geleerde lessen over de organisatie van de effectieve landbouwdemonstaties werd op een toegankelijk manier, ook met filmpjes, verzameld in de FarmDemo Training Kit, op de farmdemowebsite.  Het is een interessante bron van inspiratie voor iedereen die regelmatig landbouwdemonstraties organiseert. Een overzicht van landbouwdemonstratiebedrijven verspreid over Europa kan gevonden worden op het NEFERTITI-platform. Daarnaast heeft de dialoog met het beleid bijgedragen aan een verhoogde aandacht voor het belang van landbouwdemonstraties in de verspreiding van innovaties. 


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemNEFERTITI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1830/09/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.