Nicotine in gekweekte paddenstoelen: contaminatie of endogene biosynthese ?

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Waar komt de nicotine vandaan die men soms vindt in vers gekweekte paddenstoelen (Agaricus bisporus)? Deze vraag wordt in het project 'nicotimus' beantwoord door de mogelijke bronnen van nicotinecontaminatie in kaart te brengen en deze vervolgens onder praktijkomstandigheden te toetsen met specifiek ontwikkelde chemische detectiemethoden. Het onderzoek spitst zich toe op zowel de teelt zelf als de na-oogst fase (opslag en verwerking van de paddenstoelen). In de literatuur zijn reeds hypothesen beschreven over de oorsprong van de gedetecteerde nicotine: er zijn enerzijds exogene (vb. opname vanuit het substraat, illegaal gebruik van nicotine als insecticide of metabolisatie van neonicotinoïden) en anderzijds endogene factoren (biosynthese van nicotine door de paddenstoel zelf) mogelijk. Dit onderzoek gaat na of deze hypothesen in de praktijk kunnen bevestigd worden.  

  Onderzoeksaanpak
  We lichten de paddenstoelenteelt door om te zoeken welke de mogelijke oorzaken zijn van de nicotineverontreiniging. Daarnaast stellen we een vloeistofchromatografische/massaspectrometrische analysemethode (LC-MS/MS) op punt en valideren die voor de bepaling van nicotine (en zijn precusoren nicotinezuur en putrescine) in paddenstoelen en in de verschillende grondstoffen (champignonsubstraat en dekaarde). We passen deze geoptimaliseerde methode toe om de endogene en/of exogene aard van de aanwezigheid van nicotine in paddenstoelen (geteeld onder gecontroleerde standaardcondities en geteeld met toevoeging van nicotine) te onderzoeken. De verzamelde stalen analyseren we zowel vers als na verdere bewaring en behandeling.

  Relevantie/Valorisatie
  Gezien het toxicologisch risico van nicotine voor de mens is de wetenschappelijke kennis die in het NICOTIMUS onderzoeksproject wordt gegenereerd belangrijk. We verwachten duidelijkheid over de al dan niet exogene of endogene oorzaken voor contaminatie van paddenstoelen met nicotine. Het is een extra troef dat dit project, naast een inventarisatie voor de mogelijke bronnen tijdens de teelt, ook resulteert in een gevalideerde LC-MS/MS methode die het mogelijk maakt om nicotine en zijn precursoren in één analytische run te detecteren en te kwantificeren in verschillende matrices. Wij plannen om de observaties en resultaten te vertalen in praktische adviezen en dienstverlening voor alle betrokken stakeholders.

  Externe partner(s)
  Inagro
  AcroniemNICOTIMUS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1530/04/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.