Nieuwe open strategie voor de controle van commerciële microbiële fermentatievoedingsproducten op onzuiverheden: voedingssupplementen en vitamines als proof-of-concept.

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Microbiële fermentatieproducten worden veelvuldig geconsumeerd. Hun zuiverheid is bijgevolg extreem belangrijk, zeker wanneer ze, zoals bij voedingssupplementent, als dusdanig ingenomen worden. Momenteel is het de industrie die verantwoordelijk is voor de kwaltiteit van deze gecommercialiseerde fermentatieproducten, maar recent werden verschillende onverwachte onzuiverheden zoals genetisch gemodificeerde microorganismen en allergenen teruggevonden in dergelijke producten. De huidige controle laat enkel toe om gericht naar specifieke onzuiverheden te zoeken. Bovendien zijn de controles vaak tijdsrovend wegens de diverse methodes, technieken en expertises die nodig zijn. In ENSURED mikken we op een universele open strategie die verschillende onzuiverheden in microbiele fermentatieproducten ineens opspoort. 


Onderzoeksaanpak

Het verschil met de huidige analyse- en controle aanpak is dat de beoogde  universele open strategie geen voorafgaande kennis van een mogelijke onzuiverheid behoeft. Het aantal technologische platformen (high troughput sequencing en hoge resolutie massaspectrometrie(HRMS)) is ook beperkter.  We ontwikkelen de universele open strategie als een 'proof-of concept' met behulp van microbiële fermenatieproducten zoals voedingssupplementen en vitaminen. We gebruiken de strategie vervolgens in een verkennende monitoring studie om een eerste beeld te vormen van het type onzuiverheden en de frequentie dat deze voorkomen in commerciële producten.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de fundamenteel andere aanpak, en dus de 'evidence-based' resultaten, voor de bevoegde authoriteiten (FAVV, EFSA, DG SANTE, ...) een kans biedt om op de correcte manier te reageren: geassocieerde risico's reduceren en kwaliteitscontrole van voedingssupplementen en voedingsproducten laten versterken.

AcroniemENSURED
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2328/02/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.