Nood aan noot

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Nood aan noot (NAN) heeft als doel om de mogelijkheden van Vlaamse walnoten- en hazelnotenteelt en verwerking in kaart te brengen en te faciliteren, in het kader van de eiwitstrategie. Lokale notenteelt kan bijdragen aan de eiwitstrategie, namelijk het aanbod en de diversiteit van lokaal geproduceerde eiwitrijke voedselproducten vergroten. Bovendien kunnen (noten)bomen in het landschap tal van ecosysteemdiensten leveren zoals biodiversiteit en koolstofopslag. In NAN worden zowel op teelttechnisch vlak als op economische vlak stappen gezet om de mogelijkheden voor een Vlaamse notenketen te stimuleren. 


Onderzoeksaanpak

We voeren een marktstudie uit over de huidige consumptie van walnoten en hazelnoten (en afgeleide producten) waarbij de keten in kaart wordt gebracht, waar mogelijk kwantitatief. Tegelijk motinoren we de productietroeven via observaties op een aantal percelen, met relevante parameters zoals opbrengst, maar ook eiwitgehalte en andere relevante kwaliteitskenmerken, en dat van verschillende rassen. We beschrijven mogelijke verdienmodellen, waar mogelijk kwantitatief en we stellen een actieplan ‘Vlaamse notenteelt’ op. Doorheen het project wordt er op diverse manieren gecommuniceerd en gedissemineerd. 


Relevantie/Valorisatie

Deze studie biedt inzichten die het potentieel voor noten in Vlaanderen kunnen verhogen en ontsluiten van een lokale keten voor notenteelt, -verwerking en -consumptie (van walnoten en hazelnoten). De consumptie van bepaalde segmenten van walnoten en hazelnoten (en/of afgeleide producten) die op dit moment voor een groot deel door buitenlands aanbod wordt ingevuld, kan misschien deels vervangen worden door Vlaamse noten. Dit past binnen de Vlaamse eiwitstrategie, die op duurzame manier het aanbod en de consumptie van lokale eiwitten wil diversifiëren. 


Externe partner(s)
Praktijkcentrum Landbouw Vlaams-Brabant
AcroniemNAN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2231/03/24