North Sea Fish - Innovation from catch to plate

 • Polet, Hans (Projectverantwoordelijke)
 • Kinds, Arne (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De bedoeling van dit internationaal onderzoeksproject is om de methodes inzake tracering en de scores inzake duurzaamheid van vis te optimaliseren en te standaardiseren in de verschillende visserijhavens, -ketens en de op vis gebaseerde regionale economieën in het Noordzeegebied. Zowel in ons land als in Nederland, Duitsland als Engeland zijn de visserijsectoren onder wetenschappelijke begeleiding aan het werken aan de verduurzaming van de hele keten. Het project streeft ernaar om via overleg en uitwisseling de meest efficiënte, effectieve en duurzame logistieke oplossingen te ontwikkelen, en deze op een gelijkgeschakelde wijze te implementeren. ILVO is voor de Belgische visserijsector vergevorderd in een eigen informatiesysteem (Valduvis) dat kwaliteit en duurzaamheid van vers gevangen Vlaamse vis (t.e.m. de visveiling) zichtbaar maakt bij de vishandelaar. De methodologie van Valduvis wordt gepresenteerd als een basis waarop de internationale wetenschappelijke partners kunnen verder bouwen.

  Onderzoeksaanpak
  We bepalen de voorwaarden om te kunnen spreken van een duurzame en kwaliteitsvolle vis. We rapporteren daarbij over het eigen ILVO pionierswerk in het kader van Valduvis. Wij brengen alle elementen van de visserijketens in het projectgebied in kaart, voorzover zij het vermogen hebben om innovatief en verduurzamend te evolueren. Het gaat met name over 1. de mate van specialisatie en/of verbreding binnen de toeleveringsketen, 2. toekomstige trends en concrete technologieën en methoden richting duurzame transitie, 3. systemen van data-overdracht ter verbetering van logistieke processen, 4. strategieën om havenfaciliteiten aan te passen aan een flexibele en duurzame visserij, 5. methodes om transparant informatie over de visproducten uit te wisselen volgens gestandaardiseerde scores en transnationale kwaliteitsbeoordeling. We stellen een handleiding op over duurzaam vissen doorheen de keten. We ontwikkelen een communicatieplan (toegankelijk) om de doelstelling en verwezenlijkingen van North Sea Fish te verspreiden zodat andere regio’s ervan kunnen profiteren of leren.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Als we erin slagen om in een groter visserijgebied (de Noordzee) een gelijkgeschakelde meting te implementeren van duurzaamheid van de logistiek en van de hele visserijketen, dan komen we tegemoet aan een reeks pertinente uitdagingen, zijnde de zware internationale concurrentie (prijs, productiemethoden), overbevissing, de zorg voor het milieu, de maatschappelijke druk vanuit groene organisaties, de beperkte financieringsmogelijkheden, de verhoogde vraag van de consument naar kwaliteit, authenticiteit en duurzaamheid en de eisen van het EU gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) inzake  herstructurering vissersvloten, beperkingen door quota, regelgeving en het sluiten van visgronden.


   
  AcroniemNSF
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1231/05/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.