Nutritionele mitigatie- en klimaatadaptatiestrategieën in grasland inrelatie tot de enterische methaanemissies van melkkoeien opgraskuilrijke rantsoenen: effectiviteit en trade-offs

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In MelkMethgras wordt onderzocht wat de invloed is van nutritionele mitigatiestrategieën en graslandadaptatiestrategieën op de productie van enterische methaanemissies van melkkoeien, gevoederd met rantsoenen die voor minstens 50% uit graskuil bestaan. Daarbij wordt er enerzijds gekeken naar de effectiviteit van potentiele methaan mitigerende voeder ingrediënten, zoals geëxtrudeerd lijnzaad en koolzaadschroot, in graskuilrijke rantsoenen. Verder wordt onderzocht wat het effect is van de integratie van grasland adapatie strategieën, zoals het gebruik van droogte tolerante grassen en graslandkruiden, in de rantsoenen van melkkoeien op de productie van enterische methaanemissies.


Onderzoeksaanpak

We zetten enerzijds in vitro experimenten in om de interactie tussen de mitigatiestrategieën en de samenstelling van het rantsoen te onderzoeken, om op die manier meer inzicht te verwerven in het werkingsmechanisme. Daarnaast gebruiken we in vitro experimenten voor het screenen van het potentieel mitigerend effect van graslandadaptatie strategieën op de productie van enterische methaanemissies. Aan de hand van in vivo experimenten bepalen we het effect op de methaanemissies en andere productieparameters  wanneer het rantsoen effectief gevoederd wordt aan melkvee.Relevantie/Valorisatie

MELKMETHGRAS levert als het ware nieuwe recepten en voedercombinaties, die meteen kunnen toegevoegd worden aan de lijst maatregelen binnen het convenant enterische emissies rundvee. We verwachten dat de onderzoeksresultaten snel weerklank en toepassing kunnen krijgen op de melkveebedrijven. Op die manier kunnen de broeikasgasemissies vanuit de rundveesector verder dalen.Externe partner(s)
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemMELKMETHGRAS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.