Omgevingskwaliteit in actie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Welke zijn de kernkwaliteiten van het begrip omgevingskwaliteit? Doel van dit project is om omgevingskwaliteit  verder te concretiseren aan de hand van de ecosysteemdienstenbenadering, en dit op maat van de werking van de VLM. Bestaande tools uit het IMAGO-project en het ECOPLAN-project worden met name toegepast in 3 VLM-projecten om het concept omgevingskwaliteit inhoudelijk te verdiepen, en ook de relatie tussen omgevingskwaliteit en ecosysteemdiensten te ontrafelen.  


Onderzoeksaanpak

We zetten een intern leertraject op, waarbij we drie VLM-projecten in een participatief proces ondersteunen in hun werking. We zetten hierbij tools in die werden ontwikkeld binnen het IMAGO-project en het ECOPLAN-project. Er wordt niet vertrokken van een standaardaanpak. Telkens wordt een methode ontwikkeld op maat van de noden van het specifieke VLM-project. 


Relevantie/Valorisatie

Het project is inmiddels afgerond: De concepten 'omgevingskwaliteit' en ecosysteemdiensten zijn toegepast in 3 VLM-projecten. De bevindingen van deze case studies zijn gecombineerd en er zijn 15 leerbouwstenen uit gedestilleerd. Zij vormen een geheel: d.w.z. dat de toepassing van de verschillende leerbouwstenen een
synergetisch effect hebben. Door in te zetten op slechts enkele leerbouwstenen verkleint de kans dat het
gewenste doel wordt bereikt. Voor de verschillende stappen van de OKw leidraad zijn tot slot een aantal hulpmiddelen en praktische tools opgelijst. Die kunnen de VLM-medewerkers voortaan helpen bij de vertaalslag naar de praktijk.

AcroniemVLMOMIA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum29/03/1828/03/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.