Onderscheiden van zaden van graansoorten via beeldanalyse

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Kunnen we via beeldanalyse zaden van verschillende graansoorten discrimineren en graanpartijen controleren op de certificeringsnorm (slecht 1% vreemde soorten)? Het doel van deze studie is vast te stellen hoe haalbaar, efficiënt en correct de (snel evoluerende) techniek van de beeldanalyse kan worden ingezet om individuele graankorrels bij de juiste soort in te delen. In het kader van het wettelijk verplicht kwekersrecht onderzoek, de zaaizaadcontrole en veredelingswerk is het erg belangrijk om een objectieve, onafhankelijke en kwantitatieve methode te hebben om soort/raszuiverheid en aanwezigheid van onzuiverheden te bepalen.

Onderzoeksaanpak
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende rassen van haver, wintergerst, rogge, wintertarwe, spelt en triticale. Per ras worden 1000 zaden beoordeeld op vorm en kleur via beeldverwerking. Via discriminantenanalyse wordt gezocht naar die parameters of combinatie van parameters die een goede classificatie van de soorten toelaat.

Relevantie/Valorisatie
Door gebruik te maken van de snel evoluerende mogelijkheden van beeldverwerking is het de bedoeling om minder afhankelijk te zijn van visuele beoordelingen van ‘experten’. Moeilijke en tijdrovende werkzaamheden (bv. controle van zaadpartijen) kunnen op een efficiëntere en arbeidsvriendelijkere manier uitgevoerd worden.
AcroniemBAGRAANZAAD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum2/06/0931/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.