Onderscheiden van zaden van raaigrassoorten via beeldanalyse

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project evalueert de haalbaarheid van het idee om beeldanalyse in te zetten als tool om Italiaans en Engels raaigraszaden correct te beoordelen en met name (doeltreffend) te controleren op de certificeringsnorm (slecht 1% vreemde soorten). Die vreemde soorten zijn in het geval van partijen Engels raaigras heel vaak varianten van Italiaans raaigras. In het kader van het wettelijk verplicht kwekersrechtonderzoek, de zaaizaadcontrole en veredelingswerk dient het onafhankelijk en kwantitatief beoordelen naar soort/raszuiverheid en naar de aanwezigheid van onzuiverheden zo objectief en efficiënt mogelijk te verlopen. Daarom is beeldanalyse aangewezen.

Onderzoeksaanpak
Van verschillende rassen Engels en Italiaans raaigras met verschillende vroegheid en ploidie worden telkens 1000 zaden beoordeeld op vorm, kleur en textuur via beeldanalyse. Wij voeren ook testen uit om te zien of kenmerken van het steeltje en het tafeltje bijkomende mogelijkheden opleveren voor het onderscheiden van de grassoorten. Via een discriminant analyse wordt gezocht naar de parameters van belang voor een juiste classificatie van de zaden per soort.

Relevantie/Valorisatie
Voor de herkenning van de soorten graszaden, kan, indien de juiste classificatie voldoende hoog is (>99%), op termijn een systeem ontwikkeld worden voor de automatische beoordeling van een zaadlot graszaden op vreemde soorten. Door gebruik te maken van de snel evoluerende mogelijkheden van beeldverwerking is het de bedoeling om minder afhankelijk te zijn van ‘experten’. Moeilijke en tijdrovende werkzaamheden (bv. controle zaden) kunnen op een efficiëntere en arbeidsvriendelijkere manier uitgevoerd worden.
AcroniemBAGRASZAAD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/0931/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.