Onderzoek en kennisverspreiding ter voorbereiding van de mogelijke industriële implementatie van thermische restaardebehandeling met het oog op veilige en hoogwaardige terugstroming naar landbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Wat te doen om besmette restaarde uit bijvoorbeeld na-oogstprocessen vrij van aaltjes te krijgen, en/of vrij van knolcyperus? Deze vraag beantwoorden de onderzoekers in het opvolgproject van 'Restaarde Circulair' (nl. 'restaarde Circulair 2'). Knolcyperus is in dit project extra toegevoegd als besmettingsvorm, omdat deze plant een uiterst moeilijk uit te roeien onkruid blijkt te zijn. Doel is om een methode te ontwikkelen die de restaarde ontdoet van de contaminaties waardoor het besmettingsrisico tussen akkers nihil wordt. Verspreiding van aaltjes en knolcyperus op een akker gebeurt vaak passief, d.w.z. via besmette grond die meekomt met geoogste aardappelknollen en wortelgroenten. De grond wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd en daarna afgevoerd. Zeker voor aardappelen aangevoerd uit andere landen is dit een probleem wegens de Europese wetgeving inzake het transport van grond. Flanders’ Food is coördinator van dit COOCK project en verantwoordelijk voor de overdracht van de nieuwe technologie naar de praktijk.


Onderzoeksaanpak

In het eerste Restaarde Circulair project  bleek het mogelijk om quarantaine nematoden (ILVO) te doden via verhitting. Dit onderzoek, nu uitgebreid met knolcyperus (UGent), tilt  de oplossing naar praktijkschaal. We hebben de haalbaarheid bestudeerd om via microgolftechniek,  wervelbedopwarming en verwarmde schroeftransporteurs de nodige verhittingscondities te realiseren voor het afdoden van aardappelcysten en knolcyperus. Uiteindelijk blijkt de laatste techniek de meeste haalbare en is daarvoor een pilootinstallatie gebouwd en getest. De Bodemkundige Dienst van België heeft de kwaliteit van de restaarde na opwarming vastgesteld. 


 


Relevantie/Valorisatie

De techniek is uitgewerkt en gevalideerd door het bouwen van een pilootinstallatie bij een aardappelverwerkend bedrijf en die kunstmatig gecontamineerde grond opwarmde. De nodige condities voor afdoding van cysten en knolcyperus bleken realiseerbaar, maar de techniek moet nog bijgestuurd worden voor knolcyperus. Dit beloftevolle resultaat is vooral voor aardappelverwerkende bedrijven interessant. Zij zijn potentiële afnemers voor deze technologie. Ook verwerkers van bieten en vollegrondsgroenten zijn mogelijke geïnteresseerden. Dat de sector dit onderzoek ondersteunt, ook voor een groot deel financieel (COOCK project), toont de relevantie van dit project.


 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
BDB - Bodemkundige Dienst Van België
Flanders' Food
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
UGent - Fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur
AcroniemRESTAARDE CIRCULAIR II
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/2031/01/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.