Onderzoek en kennisverspreiding ter voorbereiding van de mogelijke industriële implementatie van thermische restaardebehandeling met het oog op veilige en hoogwaardige terugstroming naar landbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project 'Restaarde Circulair 2' bouwt verder op een eerste project met dezelfde naam. Het doel is hier om verder te zoeken naar een haalbare manier om besmette restaarde vrij van aaltjes te krijgen. Bovendien nemen de onderzoekers deze keer ook de besmetting met knolcyperus, een zeer moeilijk uit te roeien onkruid, mee onder de loep. De bedoeling is om restaarde te ontdoen van deze contaminaties waardoor het besmettingsrisico tussen akkers nihil wordt. Verspreiding van aaltjes en knolcyperus gebeurt passief en dit vooral via besmette grond die meekomt met geoogste aardappelknollen en wortelgroenten. De grond wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd en daarna afgevoerd. Zeker voor aardappelen aangevoerd uit andere landen is dit een probleem wegens de Europese wetgeving inzake het transport van grond.

 


Onderzoeksaanpak

In het vorige Restaarde Circulair project  bleek het mogelijk om quarantaine nematoden (ILVO) te doden via verhitting. Dit onderzoek wordt nu uitgebreid met knolcyperus (UGent) en opgeschroefd naar praktijkschaal. Partner UGent onderzoekt de haalbaarheid om via microgolftechniek en wervelbedopwarming de nodige verhittingscondities te realiseren voor het afdoden van aardappelcysten en knolcyperus. De Bodemkundige Dienst van België controleert de kwaliteit van de restaarde na opwarming. Flanders’ Food coördineert dit COOCK project en zorgt voor de overdracht van de nieuwe technologie naar de praktijk.

 


Relevantie/Valorisatie

De techniek wordt gevalideerd door het bouwen van een pilootinstallatie bij een aardappelverwerkend bedrijf, indien de nodige condities voor opwarming, en dus afdoding van cysten en knolcyperus, realiseerbaar blijken. Vooral aardappelverwerkende bedrijven zijn potentiële afnemers voor deze technologie, maar ook verwerkers van bieten en vollegrondsgroenten. Dat de sector dit onderzoek ondersteunt, ook voor een groot deel financieel (COOCK project), toont de relevantie van dit project.

 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
BDB - Bodemkundige Dienst Van België
Flanders' Food
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
UGent - Fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur
AcroniemRESTAARDE CIRCULAIR II
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/2031/01/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.