Onderzoek naar de optimalisatie van groepshuisvesting van voedsters

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project KONSEMI werkt op huisvesting in de konijnensector, met name op de vraag onder welke voorwaarden het mogelijk om ook aan voedsters een regime van groepshuisvesting te geven. Sinds 2016 zitten de vleeskonijnen verplicht in een groepshuisvesting. De voedsters zitten vooralsnog alleen, omdat er onmiddellijk na de worp een (te) grote agressiviteit tegenover andere moeders en tegenover de jongen van de andere moeders ontstaat, indien in groep gehouden. Met experimenten op ILVO en in meerdere praktijkbedrijven willen de onderzoekers bekijken in welke mate er toch, partime, voedsters-in-groep kunnen worden overwogen, zodat zowel de productiviteit als het welzijn van de voedsters en hun jongen op een aanvaardbaar peil blijven. 


Onderzoeksaanpak

We organiseren eerst binnen ILVO experimenten rond het tijdstip waarop zogende voedsters in staat zijn om met hun jongen in een groepshuisvesting te komen. Jonge konijnen blijven zogend bij de moeder tot ongeveer hun 35ste dag. De onderzoekers gaan ervan uit dat zij ongeveer vanaf hun 20ste dag weerbaar genoeg kunnen zijn om met hun voedster te verhuizen naar een groepshuisvesting. We bepalen de vroegst mogelijk leeftijd voor de verhuizing. We bepalen de optimale grootte van de groep. We bestuderen in welke mate vluchthoekjes en inrichtingselementen voor een veiliger omgeving in het groepshok zorgen. Ook de persoonlijkheid van voedsters wordt gescoord om vast te stellen in welke mate via genetische selectie makkelijker kan gewerkt worden met groepshuisvesting. De meest veelbelovende scenario's worden verder co-creatief op punt gesteld op praktijkbedrijven.


Relevantie/Valorisatie

Groepshuisvesting wordt in de konijnensector beschouwd als een mogelijke verbetering voor het dierenwelzijn. Enkel voor de voedsters wordt groepshuisvesting nog niet (of uiterst zelden) toegepast op commerciële bedirjven. Voor de andere categoriëen (met name de vleeskonijnen) heeft de sector het wel, zelfregulerend en in samenwerking met onderzoek, ingevoerd in ons land. We verwachten dat de nieuwe inzichten en concepten (vb. een nieuw parkontwerp) kunnen leiden tot een nieuwe  werkwijze, met een groter maatschappelijk draagvlak, een beter dierenwelzijn en rendabiliteit, evenals een grotere arbeidsvreugde in de Vlaamse konijnenhouderij.


Financiering
Vlaamse Overheid - Leefmilieu, Natuur & Energie - Dienst Dierenwelzijn
AcroniemKONSEMI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1930/04/22