Onderzoek naar de zuiverheid van voedingsenzymen ter ondersteuning van de ontwikkeling van algemene zuiverheidscriteria voor voedingsenzymen (SPECENZYM)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Er bestaat momenteel geen strategie om contaminanten in voedingsenzymen (food enzymes  of FE) en voedingsenzyme preparaten (food enzyme preparations) efficiënt te controleren en te monitoren. Dit project pakt die lacune aan. De uitdaging is om een geïntegreerde coherente methodologie te ontwikkelen voor de kwaliteitscontrole van FE en FE preparations. Technologieën en expertise ontwikkeld voor andere toepassingsdomeinen willen we toetsen en eventueel aanpassen in functie van deze doelstelling.  


 


Onderzoeksaanpak

We verzamelen informatie over FE en over methodes vigerend in controle-labs, welke ook toepasbaar kunnen worden om onzuiverheden te detecteren in FE, waaronder ook GMMs: 1. detectie van antibiotica, zware metalen, mycotoxinen, allergenen; 2. detectie van bacteriën waaronder pathogenen, gisten en schimmels, inclusief genetisch gemodificeerde organismen.
Na testen en valideren van de beschikbare methoden op hun bruikbaarheid voor FE-kwaliteitscontroles integreren we ze in een workflow. Die wordt op zijn beurt getest via een pilot monitoring studie. Daarbij plannen we bemonstering en analyse van FE en FE preparations verkrijgbaar op de Belgische markt en toegepast in de Belgische voedingsindustrie.


Relevantie/Valorisatie

De complementariteit aan expertise en de deelname van de ganse keten in dit project maakt het mogelijk om op een geïntegreerde manier een controleplan voor FE en FE preparations uit te werken. De onderzoeksresultaten van de pilootmonitoring vormen de basis om aanbevelingen uit te schrijven voor de bevoegde autoriteiten (FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)) en hen te helpen passende maatregelen te nemen om een veilig gebruik van FE in de voedselketen te waarborgen. Tijdens het project kunnen de bevoegde autoriteiten en de voedingsmiddelenindustrie reeds interageren en suggesties doen aan de projectpartners i.f.v. de monitoring van de kwaliteit van FE, inclusief de toepasbaarheid van de analytische detectietechnieken. Wij verwachten dat de resultaten relevant zijn voor discussies op (inter)nationaal niveau op vlak van de ontwikkeling van het wettelijk kader en op vlak van maatregelen inzake naleving van kwaliteitsnormen voor FE. 


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products
CRA-W
Sciensano
AcroniemSPECENZYM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1728/02/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.