Onderzoek naar het diervriendelijker vangen en laden van vlees- en reforme legkippen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Op een meer diervriendelijke wijze vleeskippen en reforme (of uitegelegde) leghennen laten vangen en inladen voor transport richting slachthuis, dat is het doel van KIPVANG. Het project ontwikkelt daartoe opleidingen en geeft ze aan de mensen die de job in de pluimveesector uitvoeren. De voor- en nadelen van de alternatieve vang- en laadmethode worden terzelfdertijd geëvalueerd op het gebied van arbeid, productieverliezen, dierenwelzijn en maatschappelijke aanvaarding.


Onderzoeksaanpak

We brengen de gangbare vangmethoden in Vlaanderen in kaart, zowel voor vleeskippen als voor reforme legkippen (WP1). De vangteams krijgen een alternatieve vangmethode aangeleerd, waarbij de kippen niet ondersteboven aan de poten worden genomen, maar rechtop blijven. Deze vangteams passen de methode toe in de praktijk, zowel op vlees- als legbedrijven (WP3). We vergelijken de nieuwe vangmethode met de gangbare methode m.b.t. arbeidsefficiëntie en -belasting, dierenwelzijn, productieverliezen (WP4), en aanvaardbaarheid voor de betrokkenen (WP2). We berekenen ook de kosten en baten van deze alternatieve vangmethode in vergelijking met de gangbare handmatige methode en de machinale methode (WP5-6).  


Relevantie/Valorisatie

Uit vorig dierenwelzijnsonderzoek is gebleken dat de huidige vangmethode, waarbij kippen aan de poten ondersteboven worden getild, aanzienlijke productieverliezen, stress en dierenleed kunnen veroorzaken. Dit project legt bloot in welke mate er een gunstig verschil in kosten en baten optreedt met een vangtechniek waarbij de kippen rechtop blijven. Er komen op basis van de bevindingen aanbevelingen rond de beste praktijken met betrekking tot het vangen van kippen, zodat deze vervolgens ingang kunnen vinden in de praktijk.  


Financiering
Vlaamse overheid Afdeling Strategie, internationaal beleid en dierenwelzijn: Dienst dierenwelzijn

Externe partner(s)
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
Vetworks BV
AcroniemKIPVANG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2130/11/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.