Onderzoek naar het voorkomen van quarantaine en alert-organismen op planten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  ILVO experts onderzoeken het voorkomen van specifieke organismen in ons land, op vraag van de federale overheid. Bepaalde organismen (planten, insecten en mijten, nematoden, bacteriën, virussen, schimmels) kunnen belangrijke schade aanrichten binnen de plantaardige sector of het natuurlijk plantenbestand. Voor een aantal organismen is er onzekerheid over de actuele status in België, over hun aan- of afwezigheid en verspreiding. Het betreft specifieke quarantaine organismen voor de EU of organismen waarvan vermoed wordt dat ze hier potentieel (nog) veel schade kunnen veroorzaken en daarom preventief als Q-alert geklasseerd zijn.

  Onderzoeksaanpak
  Uitgebreide informatiewerving en survey zijn de meest betrouwbare manieren om de status van een organisme te bepalen. De status wordt gerapporteerd volgens een vaste standaard van EPPO. De ILVO-dienst Gewasbescherming is Nationaal ReferentieLaboratorium-Plantengezondheid en daarom ook goed geplaatst voor dit soort studies. De ILVO onderzoekers zijn betrokken bij de Europese netwerken over Q en gereguleerde organismen (EPPO, EFSA, NRL consortia, ERAnet EUPHRESCO).

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van de studies worden gerapporteerd aan de Belgische gewasbeschermingsorganisatie en via deze weg ook aan de Europese fytosanitaire organisaties.  Op basis van de status kan de overheid beslissen over de noodzaak van fytosanitaire controles of maatregelen tegen een bepaald organisme. Zo kunnen we  insleep of verdere verspreiding in de plantaardige productie of de natuurlijke groene omgeving en bossen verhinderen. Kennis over de actuele status kan ook de aanleiding zijn voor de opmaak van een uitgebreide risico-analyse (‘Pest Risk Analysis’ of PRA) voor België.
  AcroniemWEB_STATUS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.