Onderzoek naar toxineproductie door Bacillus cereus, karakterisatie en detectie van de stammen verantwoordelijk voor voedselvergiftiging.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Bacillus cereus is een sporenvormend voedselpathogeen dat een infectie met braakneigingen of diarree kan veroorzaken. Dit project focust op het diarreeveroorzakende type, een genetisch heterogeen type. Het projectconsortium (UGent, UCL, WIV) onder coördinatie van ILVO ontrafelt de genetische variatie van dit Bacillus species. Bedoeling is ook om de omstandigheden in kaart te brengen waarin enterotoxineproductie plaatsgrijpt in de dunne darm.  Op die manier komen de onderzoekers finaal tot een pakket wetenschappelijke elementen die efficiënte beheersmaatregelen in de voedselketen faciliteren.

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste werkpakket ontwikkelen we een kwantitatieve LC-MS methode voor de B. cereus enterotoxines CytK en Nhe op basis van reinculturen en dunne darmstalen. In een tweede werkpakket inventariseren we nauwkeurig het gedrag van B. cereus in een simulatiemodel van het humaan gastro-intestinaal stelsel, de SHIME reactor. De groeikinetiek en enterotoxineproductie van psychrotolerante en mesofiele B. cereus stammen in vegetatieve vorm en in sporenvorm wordt onderzocht in omgevingsomstandigheden van de dunne darm. In een derde werkpakket brengen we de genetische en genomische diversiteit in kaart van een zorgvuldig uitgekozen collectie van diarreeveroorzakende B. cereus stammen. Dat doen we  d.m.v. een MLST-analyse van de toxinegenen cytK en nhe en van hun genetische omgeving. Ten slotte identificeren we de voor de volksgezondheid gevaarlijke niveaus van contaminatie in voedingsmiddelen, via retrospectieve analyse, voorspellende modellering en synthese van alle projectgegevens.

  Relevantie/Valorisatie
  Bacillus cereus is een opkomende pathogeen door het veelvuldig gebruik van gebruiksklare of kookklare voeding. De pathotypes die het meest geassocieerd zijn met gastro-enteritis zijn onvoldoende gekend. Het project verschaft meer informatie en tools om de potentieel meest gevaarlijke stammen en condities (zowel in de voeding als in de menselijke darm) te karakteriseren. Dit laat toe om een meer gedetailleerde karakterisering te maken van het risico op B. cereus diarretische voedselvergiftiging op het  niveau van stammen/types, voedseltypes en contaminatieniveaus.

  Externe partner(s)
  UCL - Université Catholique de Louvain-la-Neuve - Fac. D'ingénieri biologique, agronomique et Environnementale - AGRO
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  UGent - Fac. Wetenschappen
  WIV - Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
  AcroniemBACEREUS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/0931/10/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.