Onderzoek opschaling korte keten

 • Rogge, Elke (Projectbegeleider)
 • Crivits, Maarten (Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Prové, Charlotte (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Gent is één van de voortrekkerssteden in Vlaanderen voor wat betreft de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. Het onderzoeksproject ‘Opschaling Korte Keten’ past binnen deze strategie. Doel is om de opschalingsmogelijkheden te verkennen van korte-keten-systemen, gericht naar drie groepen grootafnemers: de horeca, de retails en grootkeukens. ILVO richt zich op drie pijlers: het toelichten van inspirerende voorbeelden uit het buitenland, methodieken om een draagvlak te creëren bij de relevante korte-keten-actoren en het uittekenen van mogelijke pilootprojecten.

  Onderzoeksaanpak
  We voeren een exploratieve literatuurstudie uit. Daarnaast werken we voornamelijk met actiegericht onderzoek. In een serie interviews, meetings en workshops wordt tegelijkertijd gewerkt aan het creëren van draagvlak en aan het uitwerken van pilootprojecten, met een verschillende impact op de opschaling, en verschillende tijdshorizonten. Het Business Model Canvas vormt hierbij een leidraad. Deze scenario’s worden door een team van experten doorgelicht, met specifieke aandacht voor logistieke stromen, levenscyclusanalyse, kosten-baten analyse, marketing, effect op het stedelijk weefsel, en het transitiepotentieel.

  Relevantie/Valorisatie
  Het actiegericht onderzoek Opschaling Korte Keten vormt de eerste fase in een traject van de Stad Gent dat ernaar streeft om impact van Korte Keten voor drie groepen grootafnemers (de horeca, de retails en grootkeukens) te vergroten. Het Korte Keten project zal dus uitmonden in een concrete implementatiefase op initiatief van de Stad Gent. Anderzijds is deze studie relevant voor de bredere Vlaamse context, waarin tal van initiatieven rond lokale voedselstrategie, korte keten, stadsgerichte landbouw enz. plaatsvinden.
  AcroniemKORTEKETEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum21/12/1631/10/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.