Ontsmettingsprotocols tegen gereglementeerde virussen en viroiden zoals ToBRFV en PSTVd

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project DISVIR, inmiddels afgerond, heeft voor de serretuinbouwsector belangrijk werk geleverd rond het beheersen en voorkomen van twee erg overdraagbare en persistente plantenvirussen: het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) en het potato spindle tuber viroid (PSTVd). Na het studiewerk blijkt dat de ontsmetting van gereedschap en van hele kasoppervlakken probaat is om de verspreiding van dergelijke (en wellicht ook andere) virussen en viroïden in de tuinbouwproductie-eenheden de baas te blijven. Met name virussen die behoren tot de potexvirus- en tobamovirusgroepen, evenals pospiviroïden die gemakkelijk mechanisch overdraagbaar zijn en zeer persistent zijn in hun overleving op allerlei oppervlakken, vereisen efficiënte hygiënische maatregelen om hun introductie en verdere verspreiding binnen de kasfaciliteiten tegen te gaan. Er is voortaan voor de voornaamste doelorganismen een gestandaardiseerd ontsmettingsprotocol beschikbaar. 


 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers hebben hun doel bereikt via volgende stappen: (1) het inventariseren van de state of the art kennis rond zowel overleving van de doelorganismen als beschikbare desinfectieprotocollen, (2) het uitvoeren van gerichte experimenten rond effectiviteit van biociden in functie van desinfectie, (3) de organisatie van een test performance study om de aanbevelingen aan producenten voor de hygiëneprotocollen te concretiseren op basis van de resultaten in (1) en (2), en (4) bij het werk hoorde ook een valideringsfase, (5) om op het einde ook de verspreiding en publicatie van de meest performante gevalideerde hygiëneprotocollen zorgvuldig uit te voeren. 


Relevantie/Valorisatie

Verspreiding van de gestandaardiseerde hygiëneprotocollen vindt onder meer plaats via voorlichtingsbijeenkomsten voor de betrokken producenten, publicaties in populaire en internationale tijdschriften, de Euphresco-website en officiële projectrapporten. Ook programma-eigenaars en beleidsmakers worden op de hoogte gebracht van de projectresultaten en als dusdanig kunnen ze opgenomen worden in de noodmaatregelen die opgelegd worden voor ToBRFV en pospiviroïden en kunnen ook andere gereglementeerde virussen/viroïden uitgebreid worden.


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemDISVIR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2128/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.