Ontwerp en sturing van luchtwassers voor stalsystemen

 • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
 • Van der Heyden, Caroline (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit doctoraatsproject is gericht op de optimalisatie van luchtwassers voor de intensieve veehouderij. De huidige generatie luchtwassers is vooral gedimensioneerd met het oog op ammoniakverwijdering, omdat Vlaanderen daarrond reglementerend optreedt (minimaal 70%). Het is onvoldoende geweten of en in hoeverre deze systemen efficiënt (kunnen) zijn ten aanzien van geur en broeikasgassen. De vraag is ook welke aanpassingen er in het ontwerp en/of de sturing kunnen gebeuren om de uitstoot verder te beperken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relaties tussen de verschillende soorten emissies. Het onderzoeksproject wil een duidelijke weg uitstippelen naar een verbeterd procesontwerp en een meer accurate processturing.

  Onderzoeksaanpak
  Het doctoraatsonderzoek voorziet in een combinatie van modelbouw, simulaties, labo- en praktijkexperimenten. Er wordt gestart met het opstellen van mechanistische, i.e. fysisch-gebaseerde modellen om te komen tot een optimaal ontwerp en sturing van luchtwassers voor stalsystemen. Voor de kalibratie (parameterschatting) en validatie van de opgestelde modellen worden er volleschaalmetingen uitgevoerd op praktijkinstallaties (chemische en biologische luchtwassers op veeteeltbedrijven), alsook op de modulaire ILVO-luchtwasseropstelling die deel uitmaakt van het nieuwe ILVO-varkenscomplex (2013).

  Relevantie/Valorisatie
  De milieureglementering ten aanzien van stalsystemen wordt vooral gestuurd vanuit de EU en is in Vlaanderen hoofdzakelijk gericht op ammoniak. Hierbij is er de verplichting om emissiearm te bouwen. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door de installatie van een luchtwasser. Recent gaat er bij het vergunningenbeleid veel aandacht naar impactanalyses op vlak van geur. De intensieve veehouderij speelt onmiskenbaar ook een belangrijke rol in het klimaatvraagstuk. Om de toekomst van de sector te kunnen verzekeren, is het van groot belang dat er wordt ingezet op innovatieve luchtwassystemen die kunnen anticiperen op deze maatschappelijke en wetgevende dynamiek.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  UGent

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemAIRSCRUB
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1231/08/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.