Ontwikkelen en verbeteren van visserijtechnieken (kleinere onderzoeksopdrachten binnen deze cluster)

  • Polet, Hans (Projectbegeleider)
  • Vanderperren, Els (Onderzoeker)
  • Verschueren, Bart (Voormalig Projectverantwoordelijke)
  • Delanghe, Fernand (Voormalig Onderzoeker)
  • Pede, Annelies (Voormalig Onderzoeker)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project kadert in de langetermijn strategie voor de Vlaamse visserijvloot, die ontwikkeld wordt door de onderzoeksgroep Visserijtechniek van ILVO en die moet leiden tot een duurzame visserij. Het doel is visserijmethodes te ontwikkelen en vaartuigtypes te introduceren die voldoen aan een duurzame visserij. Dit project steunt op de technische competenties binnen het onderzoeksdomein "Visserij en Aquatische Productie", meer bepaald binnen een sterk zeegaand team met een doorgedreven expertise, zeeërvaring en moderne apparatuur. Er wordt gefocust op vistuig met minder materiaal verbruik en minder hydrodynamische weerstand, dus minder brandstofverbruik, op minder brandstofverbruik, op verminderde milieu-impact en op minder teruggooi.


 

Onderzoeksaanpak
Elk deelproject begint met een idee dat samen met vissers wordt doorgelicht. In een volgende stap wordt dit idee op schaal uitgewerkt en uitgetest ter observatie in een proeftank. Na de nodige technische aanpassingen wordt een vistuig op ware grootte gebouwd en uitgetest op een onderzoekingsvaartuig. Bij tevredenheid over het ontwerp wordt het nieuwe tuig uitgetest in commerciële omstandigheden, in nauwe samenwerking met de visserman. Tenslotte wordt gewerkt aan de effectieve ontwikkeling en introductie van alternatief vistuig en van alternatieve vaartuigtypes. Ook de communicatie rond deze introducties maakt deel uit van de projecten, met een nadruk op een beter imago van de sector.


 

Relevantie/Valorisatie
De Vlaamse visserijsector wordt geconfronteerd met in toenemende mate strenge eisen vanuit de maatschappij betreffende brandstofverbruik, teruggooi en bodemberoering. Er is nood aan beter vistuig. Het verbruik aan brandstof en materialen moet omlaag en de impact van de vistuigen op hun omgeving dient te verminderen. Dit is enerzijds van belang om kostenbesparend te werken. Anderzijds is dit noodzakelijk omdat vishandelaren steeds meer duurzaam gevangen vis gaan kopen. Wie niet voldoet aan de vereisten verliest z'n positie op de markt. Ten slotte moet dit alles leiden tot een duurzame visserij die onze maatschappij onbeperkt in de tijd kan blijven voorzien van voedsel.


 
AcroniemFISHTEC
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/07 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.