Ontwikkelen van een exergie-gebaseerd meet- en evaluatie-instrument om te sturen naar duurzame Vlaamse land- en tuinbouwproductie

    Filter
    A1: Web of Science-artikel

    Zoekresultaten