Ontwikkelen van een NIRS-kalibratie voor het schatten van de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs voor een betere maïsrassenkeuze in functie van het rantsoen en rundveetype

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Dit onderzoek heeft als doel een robuuste NIRS-kalibratie te ontwikkelen om de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïsrassen te schatten. De NDFD is een extra voederwaardeparameter, die wordt  toegevoegd aan de zogenaamde rassenlijsten - de officiële beoordeling van de (nieuwe en recente) commerciële maïsrassen. Met deze parameter kunnen landbouwers hun zaaigoed beter kiezen in functie van hun bedrijf en kunnen veredelaars gerichter selecteren op maïs met een betere voederwaarde.


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vertrekken van een reeds bestaande NIRS-kalibratie voor NDFD uit eerder onderzoek, waarbij de in vitro verteerbaarheid met pensvocht als referentiemethode wordt gebruikt. Deze kalibratie wordt gevalideerd en geüpdated met monsters van de seizoenen 2017 en 2018 en van 2019, afkomstig van het officiële rassenonderzoek op het ILVO alsook van de rassenproeven in het VARMABEL-netwerk (CIPF en LCV). De onderzoekers plannen voor elk van de 3 jaren een selectie van 20 monsters van ILVO en 20 van VARMABEL, op basis van het NIRS-spectrum, waarop NDFD met de referentiemethode geanalyseerd wordt.


Relevantie/Valorisatie

Deze extra voederwaardeparameter 'celwandverteerbaarheid' in de rassenlijst moet de veehouder toelaten een betere keuze te maken van het maïsras in functie van het aandeel maïskuil in zijn basisrantsoen en het type vee (melk of vlees). Wij verwachten ook dat de maïsveredelingsbedrijven met de kennis van NDFD meer gericht de globale voederwaarde van kuilmaïs kunnen verbeteren. Er komen op die manier wellicht specifieke rassen voor verschillende bedrijfsvoeringen op de markt. De nieuwe parameter vindt zijn directe toepassing bij het officiële rassenonderzoek van het ILVO, alsook bij de rassenvergelijking door andere Belgische netwerken oa het LCV.


Financiering
Fonds Landbouw en Visserij

Externe partner(s)
Hogeschool Gent
AcroniemRUNDNDFD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1931/03/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.