Ontwikkelen van innovatieve technieken aan boord van het schip voor de manipulatie en verwerking van levende grijze garnalen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke technische verbeteringen op de professionele garnaalkotters (boten) moeten er worden aangebracht om een aanlanding van nog levende en/of rauwe garnaal te garanderen met een hogere kwaliteit? Dit kortlopende praktijkgericht onderzoek is gelinkt met een ander ILVO-project ("leefbare garnaalvisserij") dat de optimalisering van handel en verwerking van levende/rauwe garnaal beoogt. Die optimalisering begint op het schip. Daar gebeuren de eerste ongewenste beschadigingen van de schaaldiertjes, tijdens de sortering en de opslag. Het finale doel is om de diversiteit aan toepassingen, de versheid en de kwaliteit van de Belgische garnalen te verhogen. Zowel de garnaalvisserij als de consument zijn daarbij gebaat.

  Onderzoeksaanpak
  We brengen bestaande systemen en apparatuur op de garnaalschepen in binnen-en buitenland in kaart. We evalueren elk van de bestaande concepten en procedures om garnaal aan boord levend/rauw te sorteren en te bewaren. Samen met de sector ontwikkelen we een concept voor de behandeling en bewaring van levende/rauwe garnaal op het schip, dat beter scoort op het vlak van sterfte en beschadiging van garnalen. We toetsen dit concept op zijn (technische en economische) haalbaarheid in de praktijk.

  Relevantie/Valorisatie
  Levende en/of rauwe garnaal wordt anno 2013 nog maar weinig aangeland in de Belgische vismijnen. Uit voorstudies blijkt dat een dergelijk nicheproduct een economische meerwaarde kan bieden, resp. voor de garnaalvissers en voor de consument. Een verbeterd concept van behandeling, sortering en bewaring aan boord van de garnaalkotter is een eerste stap om de nefaste beschadigingen aan de diertjes te reduceren. Het ondersteunt aldus een vernieuwde markt voor de aanvoer van levende/rauwe garnalen.
  AcroniemINNOLIFE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1331/08/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.