Ontwikkelen van ondersteunende technieken voor de azaleaveredeling gericht op plantkwaliteit, ziekteresistentie en assortimentsverruiming

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit project wil innovatieve ondersteunende technieken voor de azaleaveredeling ontwikkelen, die nieuwe mogelijkheden scheppen op vlak van betere plantkwaliteit, ingekruiste ziekteresistentie en assortimentsverruiming. Wij beantwoorden volgende onderzoeksvragen: 1) Welke screeningstechnieken naar resistente planten kunnen we op punt stellen voor de belangrijkste schimmelziekten? 2) Op welke manier kunnen we meer soortkruisingen uitvoeren? 3) Hoe zit de overerving en uitsplitsing van plantkwaliteitskenmerken precies in elkaar? 4) Kunnen we via fundamenteel biotechnologisch onderzoek een basis leggen voor een genetische kaart van azalea, waarbij complexe planteigenschappen grondiger bestudeerd worden? De kennis hieromtrent is momenteel slechts beperkt of in een niet-direct toepasbare vorm aanwezig. In de klassieke veredeling van azalea worden bovenstaande kennisopbouwende vragen nog niet geëxploreerd, vanwege hun technische complexiteit.


   

  Onderzoeksaanpak
  Drie werkpakketten spelen in op drie specifieke domeinen. WP1 werkt op de introductie (op termijn) van nieuwe, meer ziekteresistente cultivars en komt tegemoet aan recente milieueisen voor het inperken van het gebruik van pesticiden. WP2 exploreert technieken voor soortkruisingen, zodat de veredelaar uit de huidige, wellicht vrij enge genenpool kan breken. WP3 focust op de overerfbaarheid van plantkwaliteitskenmerken om bij deze nieuwe kruisingen een meer gerichte (en dus efficiëntere) selectie te kunnen doorvoeren met het oog op het behouden en/of verbeteren van de huidige teeltstandaard. De strategie op het gebied van kennis- en technologieverspreiding naar de stakeholders werken we uit binnen een afzonderlijk luik dienstverlening en innovatiestimulering.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project heeft een drievoudige kennisopbouw opgeleverd met directe toepassingsmogelijkheden in de wereld van de azaleaveredeling. Er zijn twee screeningsmethodes voor ziekteresistentie ontwikkeld die stelselmatig worden gevaloriseerd op de genenpool en dat routinematig als selectiecriterium worden geïmplementeerd in het veredelingsprogramma. We hebben interspecifieke hybridisatie in die mate onder de knie dat er een aantal nieuwe planten (voorheen onmogelijke kruisingen) gegenereerd zijn die in aanmerking komen voor verder gebruik in het veredelingsprogramma. Vooral wat betreft geur opent dit perspectieven. De overerfbaarheid van complexe planteigenschappen zoals bladvorm/kleur en plantarchitectuur heeft een aantal QTLs opgeleverd op de genetische kaart. Verder onderzoek is hierin nodig om de info ook effectief in het veredelingsprogramma te kunnen implementeren.  


   

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen
  AcroniemCOLLECTIEFAZALEA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0431/08/08

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.