Ontwikkeling en toepassing van een snelle methode voor de kwantificatie van de thermoresistente, bacteriële, proteolytische activiteit in rauwe melk

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het project PROMILK mikt op de ontwikkeling van een snelle en eenvoudige methode waarmee hitteresistente proteolytische kwaliteit van rauwe melk ingeschat kan worden. Bij gekoelde bewaring van rauwe melk op de hoeve en in het zuivelbedrijf vóór het verwerkingsproces wordt de groei bevorderd van psychrotrofe (koudetolerante) micro-organismen, vnl. behorend tot de pseudomonaden. Deze kunnen hitteresistente bederfenzymen vormen, die op hun beurt actief blijven na UHT-verhitting of sterilisatie. De enzymen kunnen smaak- en stabiliteitsproblemen  veroorzaken vóór het bereiken van de houdbaarheidsdatum. Dit kan leiden tot klachten en mogelijk ook tot een recall van de betrokken producten.  

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste luik ontwikkelen we een snelle methode om hitteresistente proteolytische activiteit te bepalen. Die methode moet bij voorkeur toepasbaar worden op het bedrijf zelf. Dit omvat zowel de optimalisatie van de staalvoorbereiding als de detectiemethodologie. De staalvoorbereiding heeft als doel om reeds aanwezige peptiden in de melk te verwijderen, terwijl de detectiemethodologie gericht is op efficiënte detectie van nieuw gevormde peptiden met bijvoorbeeld Hoge Resolutie Massa Spectrometrie (HRMS). In een 2de luik gaan we na wat de invloed is van Pseudomonas aantallen in rauwe melk op melkstabiliteit/smaak. Tevens onderzoeken we of speenbehandeling en desinfectie van tepelvoeringen resulteert in een reductie van Pseudomonas in de rauwe melk.  

   

   
  AcroniemPROMILK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1628/02/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.