Ontwikkeling en validatie van nieuwe methoden voor detectie van residuen.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit project beoogt een (voortdurende) optimalisering en verfijning van methodieken om residu's van antibiotica te detecteren en te identificeren in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (melk, vlees, eieren, honing, …). De ontwikkelde testmethoden moeten in staat zijn om de residuen op norm op te sporen. In het licht van de volksgezondheid en het debat rond antibioticaresistentie en -gebruik zijn de stakeholders inzake voedselveiligheid vragende partij om te beschikken over meer performante, actuele en gevalideerde opsporingsmethoden.

  Onderzoeksaanpak
  We vertrekken meestal vanuit bestaande technieken of gepubliceerde testmethoden. Door wijzigingen aan te brengen in de monstervoorbereiding of de testmethode optimaliseren we de methode ter detectie van antibioticaresiduen op normniveau (MRL of maximale residulimiet) in de betreffende matrix. We gaan het detectieniveau na voor diverse antibiotica en we bepalen de robuustheid van elke nieuwe methode of aanpassing.

  Relevantie/Valorisatie
  Omdat wij reeds jaren de vinger aan de pols houden op het vlak van opsporing van antibioticaresiduen in voeding, weten we dat er nog ruimte tot verbetering zit in de gebruikte technieken en procedures. ILVO is nationaal referentielaboratorium voor residuen van diergeneesmiddelen en beschouwt het als een belangrijke missie om de opsporingsmethoden voortdurend te verbeteren om zodoende steeds meer antibioticaverbindingen op MRL te kunnen detecteren. Wij waken erover dat geoptimaliseerde methoden nadien in routine in de dienstverlening ingezet worden. De onderzoeksresultaten communiceren we naar de overheid in de vorm van adviezen inzake gebruik van detectiemethodes. Wij publiceren de nieuw ontwikkelde en gevalideerde methoden in internationale en nationale vaktijdschriften.  

  Externe partner(s)
  UA Universiteit Antwerpen - Fac. Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemDETTECH
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/9531/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.