Ontwikkeling Geografisch informatieplatform.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van dit project was om beschikbare informatie betreffende het economisch belang van de  Belgische visgronden en ruimtebeperkingen (Natura 2000, windmolens) te groeperen en aan de hand van digitale interactieve kaarten voor te stellen in één online systeem. Op deze manier kunnen beleidsmakers en de sectorvertegenwoordigers (Rederscentrale), maar ook de professionele vissers zelf flexibeler en met degelijke gecontroleerde achtergrondinformatie de nodige beslissingen nemen. 


Onderzoeksaanpak

In de eerste helft van het project werd het informatieplatform ontwikkeld en voegden we een aantal gegevens toe. Dit zijn enerzijds datalagen zoals visserij-inspanning in visuren en aanvoerdata per soort. Anderzijds werden een aantal selectielagen over o.a. visserijbeperkingen in mariene beschermde gebieden en windmolenparken toegevoegd. In het tweede deel van het project werd een eerste testversie afgetoetst met de eindgebruikers en werd op basis daarvan het systeem verder ontwikkeld en verfijnd.


Relevantie/Valorisatie

De GEOFISH tool biedt een oplossing via interactieve visualisatie: de gebruiker selecteert de gegevens die van belang zijn en de tool projecteert de gevraagde data op geografische kaarten. Het betreft hier aspecten in functie van economie (aanvoer, effort), ruimtelijke beperkingen (Natura 2000 en windmolenparken) en maritieme grenzen (e.g. ICES gebieden, 12 mijl-zones). Dit vergemakkelijkt de interpretatie van de gegevens en toont onmiddellijk variaties tussen gebieden en tussen jaren of kwartalen. Vissers zijn door de tool ook op de hoogte van mogelijke beperkingen op de visgronden nu en in de toekomst. Het beleid kan dan weer gebruik maken van Geofish tijdens onderhandelingen rond ruimtegebruik en eventuele compensaties. Ten slotte kan de tool ook worden ingezet voor communicatie naar het brede publiek toe, zoals bijvoorbeeld over de jaarlijkse evaluatie van de status van visbestanden(vb. persevent VLAM voor vis van het jaar).

AcroniemGEOVIS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/12/1730/06/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.