Ontwikkeling van ecosysteem gebaseerde visserijbeheer

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

SEAwise ontwikkelt een handige aanpak om het Europese visserijbeheer meer ecosysteem gericht te maken (EBFM). Het project heeft vier specifieke doelstellingen: (1) een professioneel multidisciplinair netwerk creëren tussen belanghebbenden, adviesorganen, beleidsmakers en wetenschappers, (2) kennis opbouwen om visserij als Socio-Ecologisch Systeem te kunnen karteren, (3) modellen ontwikkelen en implementeren die het effect van veranderingen in het marien milieu op visserij voorspellen en (4) gebruiksklaar adviezen formuleren voor een meer ecosysteemgericht visserijbeheer in de Middellandse Zee, de Westelijke en Noord-Europese wateren. 


Onderzoeksaanpak

SEAwise zal (1) de belanghebbers van EBFM identificeren met hun relevante soorten en habitats, (2) vaststellen wat de prioriteiten en invloedsfactoren van sociale en ecologische systemen zijn onder de huidige wetgeving, (3) kwantitatieve evaluaties uitvoeren van de soorten die aan verandering onderhevig zijn, (4) impact en robuustheid van beleidsstrategieën voorspellen, (5) informatiesystemen ontwerpen en (6) de effectiviteit van beleid testen. In elke stap gebruiken we sociologische, ecologische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden.


Relevantie/Valorisatie

Het evalueren van beleidsstrategieën stelt de Europese lidstaten volgens ons in staat om tegemoet te komen aan internationale (VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) en Europese wetgeving en beleid (GVB, KRMS, FOOD 2030). De principes van sociaal en ecologische duurzaamheid raken geïntegreerd in een innovatief en inclusief ecosysteemgericht visserijbeleid met een sterke focus op de klimaatsverandering, -adaptatie en -mitigatie, CO2 uitstoot, impact van andere maritieme activiteiten en de evaluatie van visserij-impact op kust en mariene ecosystemen.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemSEAWISE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.