Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Om een aantal insecten te bestrijden die economische schade berokkenen bij de teelt van groenten, kijkt men naar biologische insecticiden, waaronder insectendodende aaltjes of entomopathogene nematoden (EPN). Ondanks veelbelovende labo- en veldtesten blijft het succes van EPN in de praktijk uit. Dit project mikt op verbeteringen in zowel de toepassingstechniek en -strategie als de formulering van de EPN oplossing. Het doel is om de effectiviteit van de nematoden te verbeteren met het oog op een praktijktoepassing.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO maakt eerst een evaluatie van elke stap in een (spuit)toepassing van EPN, om zicht te krijgen op de beschadiging van de EPN’s en op efficiëntie reducerende effecten. We optimaliseren de toepassingstechniek en formulering om een betere overleving en depositie te bekomen. Voor drie belangrijke plagen, nl. koolvlieg en kooluil in koolgewassen en trips in prei, wordt de biologische efficiëntie van verschillende toepassingstechnieken, dosissen en formuleringen vergeleken in zowel labo- en veldomstandigheden.

  Relevantie/Valorisatie
  De intrekking van een reeks erkenningen van chemische gewasbeschermingsmiddelen, samen met de naderende invoering van geïntegreerde gewasbescherming, vormen een marktopportuniteit voor biologische bestrijdingsmiddelen.


  Een hogere efficiëntie van de EPN is aangewezen om ze in de praktijk met succes in te kunnen zetten. Verbeterde toepassingstechnieken en formuleringen zijn hiervoor noodzakelijk.
  AcroniemBIOSPRAY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.