Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de aanpak van de allergenenproblematiek in de Belgische voedsel- en cateringindustrie.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project wil voor 2 geselecteerde allergenen, namelijk hazelnoot en soja, een geïntegreerde opsporingsmethode (met protocol) ontwikkelen: kwantitatief, robuust en gevalideerd. Het finaal doel is om aan autoriteiten en aan voedingsbedrijven de praktische mogelijkheid te bieden om een preventief allergeenbeleid te voeren en de voedselveiligheid zodoende te verbeteren. Voedselallergieën vormen een stijgend gezondheidsprobleem, het aantal allergische reacties neemt toe. Meest effectief is nog steeds dat de allergische consument het allergenenbevattend voedsel vermijdt. Preventie van inname (via etikettering) vergt een screening van voedingsproducten (detectie van aanwezige allergenen) en dus een gevalideerd detectieproces. De  specifieke karakteristieken en de hoge variabiliteit onder de allergenen maakt het beoogde doel tot een complexe opdracht.

  Onderzoeksaanpak
  We stellen de impact vast van een aantal gesimuleerde voedselverwerkingsreacties op de chemische compositie van de  allergene componenten hazelnoot en soja. We onderzoeken en evalueren hoe een aantal gesimuleerde voedselverwerkingsreacties de detectie met de commercieel beschikbare methoden beïnvloedt en hoe de allergeniciteit al dan niet wijzigt. Dat gebeurt telkens door gebruik te maken van de vijf volgende analytische benaderingen: immonochemische analyse, PCR analyse, massaspectrometrische analyse, chemische analyse en in vitro allergeniciteitstesten. Uiteindelijk komen we tot een commercieel beschikbare, analytische, gevalideerde en geëvalueerde methode om soja- en hazelnooteiwitten te detecteren en te kwantificeren in de brede waaier van voedingsproducten die alle mogelijke verwerkingsprocessen ondergingen.

  Relevantie/Valorisatie
  De voedingsindustrie wordt momenteel geconfronteerd met het valideren van de productieprocessen om de afwezigheid van kruis-contaminatie te verzekeren in de productielijnen en om een betrouwbare kwaliteitscontrole van de inkomende goederen te garanderen. De ontwikkeling van functionele methoden die de meest belangrijke allergenen detecteren stelt de bevoegde autoriteiten in staat om een nieuw preventief beleid inzake voedselveiligheid te voeren. De ontwikkelde strategie is een hulpmiddel voor de overheid, de Belgische voedings- en cateringindustrie en andere geïnteresseerden om veilig voedsel te garanderen voor de consument. De ontwikkelde strategie kan in de toekomst toegepast worden op andere allergenen. In Belgische voedingsfabrieken (behorend tot de zuivel-, chocolade-, vlees-, en koekjessector) kan de methodiek dienen om het toegepaste schoonmaakproces te evalueren en de kritische punten in het kwaliteitsmanagement systeem vast te stellen. Tot slot moet dit onderzoek leiden tot aanbevelingen voor de autocontrole gidsen van de sectoren die de traditionele productiemethoden behouden en tot aanbevelingen voor de overheid met betrekking tot de analytische strategie die toegepast dient te worden voor de detectie van allergenen.
  AcroniemALLERRISK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/10

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.