Ontwikkeling van een methode voor het testen van transgenerationele effecten van genetisch gewijzigde gewassen in voeding aan de hand van het zebravismodel.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het doel van dit project is een testsysteem ontwikkelen waarmee potentiële langetermijneffecten van GGO's (genetisch gewijzigde gewassen) in voeding zijn vast te stellen, inclusief de transgenerationele effecten. Het testsysteem wordt gebouwd op een diermodel. Kan het testsysteem een onderscheid maken tussen eventuele effecten van de genetische wijziging op zich enerzijds en effecten van de eiwitten die door de genetische wijziging tot expressie worden gebracht anderzijds? Is het ontwikkelde testsysteem toepasbaar voor onderzoek naar de potentiële effecten van commercieel relevante gewassen in voeding? Kan het testsysteem, indien effecten worden vastgesteld, meer informatie verschaffen over het onderliggende biologische werkingsmechanisme dat deze effecten veroorzaakt?

  Onderzoeksaanpak
  Voor het opstellen van de testmethode gebruiken we een GGO-gewas dat niet commercieel beschikbaar is, maar waarvan de genetische achtergrond volledig gedocumenteerd is, en waarvan zowel het wildtype als de nulsegregant beschikbaar zijn. Alle gewassen (GGO, controle, commerciële niet-GGO-gewassen) worden in een serre geteeld in eigen beheer onder gecontroleerde omstandigheden. De samenstelling van de voeders, en de aanwezigheid van mogelijke contaminanten in de geproduceerde voeders wordt nauwkeurig bepaald. De tolerantie van de proefdieren voor de aanwezigheid van maïs in voeder wordt in een preliminair experiment bepaald. Het diermodel (de zebravis) vertoont in normale omstandigheden geen afwijkingen en laat voldoende grote steekproeven toe. In een preliminair experiment wordt de natuurlijke variatie in de respons bepaald na toedienen van voeders die verschillende niet-GGO-gewassen bevatten, zodat de aard en de amplitude van mogelijke GGO-effecten hiermee vergeleken kan worden. De zebravis wordt ondermeer gekozen omdat de generaties zich bij deze soort snel opvolgen.  

  Relevantie/Valorisatie
  De individuele Europese lidstaten spelen een belangrijke rol bij de Europese autorisatie van GGO’s voor import en gebruik in voeding en veevoeder. Op Belgisch niveau dient de bioveiligheidsraad een finaal advies te geven aan de bevoegde ministers over de marktaanvraag. In gevallen waar de raad niet tot een unaniem standpunt komt, duikt soms de moeilijk te beantwoorden speculatie op omtrent mogelijke lange-termijneffecten. Dit onderzoeksproject leidt tot het ter beschikking komen van een testprocedure om precies de langetermijneffecten van de aanwezigheid van GGO’s in voeding te voorspellen. De testprocedure kan, eens ze wetenschappelijk is gevalideerd, gebruikt worden door overheden, onderzoeksinstellingen, agentschappen en de wetenschappelijke gemeenschap maar ook door bedrijven of onderzoeksinstellingen die een risico-evaluatie maken van een (hun) GGO. Vanzelfsprekend dient dit onderzoek later aangevuld te worden met bijkomende valorisatieprojecten en internationale interlaboratoriumstudies.
  AcroniemTRANSGGO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1331/10/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.