Ontwikkeling van een monitoringsstrategie voor inheemse en exotische Agrilus spp. in België

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Euphresco-project AGRITRAP draait rond een algemene vangmethode voor Agrilus-juweelkevers. De larven van deze kever kunnen dodelijke schade brengen aan (fruit)bomen, door gangen te graven in de bast en het spinthout. Doel van het project is de tot nu toe uitgevoerde Europese studies te consolideren en, in samenwerking met Noord-Amerikaanse onderzoekers, een optimale vangmethode uit te werken. Ook de monitoringinstrumenten voor specifieke Amerikaanse Agrilus-soorten (bijv. A. anxius, A. bilineatus, A. auroguttatus) en voor specifieke Europese Agrilus-soorten (bijv. A. biguttatus, A. viridis, A. sulcicollis, A. sinuatus) worden beter ontwikkeld.  


Onderzoeksaanpak

We bestuderen in welke mate de inheemse Agrilussoorten reageren op een reeks groengekleurde vallen. We vergelijken in ons land alle vallen, met of zonder lokinsecten, onder verschillende omstandigheden. Het beste valtype rusten we uit met lokstoffen. Hetzelfde valtype, uitgerust met één van beide lokstofsoorten, zal ook in Noord-Amerika worden ingezet, om de waarde ervan voor de monitoring van A. planipennis en andere lokale soorten te evalueren. 
De overige werkpakketten hebben als doel praktische instrumenten aan te reiken voor de toekomstige monitoring van de doelsoorten van Agrilus spp. door FAVV-inspecteurs, onderzoekers en andere personen die in het kader van hun beroepsactiviteiten schade kunnen ondervinden van Agrilus spp. (bv. boswachters, fruitboomtelers, ...).


Relevantie/Valorisatie

Het Agritrap-project gaat bijdragen aan het meer globale Euphresco-project voor het ontwerpen van monitoringinstrumenten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De Belgische specialisten kunnen hun kennis verhogen qua verspreiding en fenologie van lokale Agrilus-soorten. Ze gaan ook beter begrijpen welke locaties in het land geschikt zijn om de quarantaine Agrilus-soorten te minitoren.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemAGRITRAP
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.