Ontwikkeling van een praktijkmeettechniek voor het luchtdebiet en emissies van natuurlijk geventileerde stalsystemen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het inzetten van natuurlijke ventilatie bij stalsystemen wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een betrouwbare meet- en regeltechniek voor het ventilatiedebiet. Dit brengt met ook zich mee dat er momenteel geen betrouwbare meettechniek beschikbaar is voor luchtemissies uit natuurlijk geventileerde stallen. Het doel van dit IWT LO project is om een praktijkmeettechniek te ontwikkelen die zowel kan gebruikt worden om het ventilatiedebiet te meten en te regelen, als om gasvormige emissies te kwantificeren (ammoniak, geur, broeikasgassen).

  Onderzoeksaanpak
  Het project start met de ontwikkeling van een referentiemeettechniek voor het luchtdebiet doorheen rechthoekige secties. Deze referentiemeettechniek wordt gekalibreerd onder gecontroleerde omstandigheden van mechanische ventilatie en nadien ingebouwd in de ventilatieopeningen van een testconstructie in het veld. Online dynamische sensormetingen, emissiemetingen en afgeleide modellen worden rechtstreeks gevalideerd in het veld en dus onder reële omstandigheden van natuurlijke ventilatie. Via een doorgedreven analyse en modellering van de meetresultaten wordt er een praktijkmeettechniek voor het natuurlijke ventilatiedebiet afgeleid, welke ook bruikbaar is voor de beoordeling van het emissiegedrag.

  Relevantie/Valorisatie
  Ventilatiesystemen die het natuurlijke ventilatieproces maximaal benutten, zijn relatief voordelig in bedrijfsvoering. Daarenboven kunnen dergelijke technieken een beter comfort bieden aan de veehouder en de gehuisveste dieren. Hoewel de proefopzet uitgaat van een natuurlijk geventileerde varkensstal, zal de ontwikkelde techniek en de opgebouwde kennis zeker ook bruikbaar zijn voor andere sectoren van de land- en tuinbouw (rundveehouderij, glastuinbouw, bewaarsector) en zelfs daarbuiten (bv. kantoorgebouwen). Ook vanuit beleidsperspectief is de beschikbaarheid van een meettechniek voor luchtemissies uit natuurlijk geventileerde stallen zeer waardevol.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemNATVENT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.